Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

img

Hướng dẫn soạn văn 11 – soạn bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 11 | Soạn văn lớp 11 | Soạn văn 11 Tuần 25  | Soạn bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt | Tài Liệu Chùa

Soạn văn 11 soạn bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
Soạn văn 11 soạn bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Gợi ý trả lời câu hỏi

Luyện tập

Câu 1: – nụ tầm xuân : Phụ ngữ của cụm động từ chỉ đối tượng của hoạt động hái.

nụ tầm xuân(2): chủ ngữ của động từ nhớ.

– bến 1): Phụ ngữ của cụm động từ chỉ đối tượng của động từ nhở. bến (2): chủ ngữ của động từ đợi.

– trẻ(1): Phụ ngữ của cụm động từ chỉ đối tượng của động từ yêu.

trẻ (2): chủ ngữ của động từ đến.

Cần phân tích để thấy được vai trò ngữ pháp của từ thay đổi nhưng hình thức của từ vẫn giữ nguyên, chỉ trật tự sắp đặt các từ trong câu là khác nhau. 

Câu 2. Các em chỉ cần so sánh những câu tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, tiếng Nga đơn giản nhất gồm hai bộ phận: chủ ngữ  + động từ kèm theo phụ ngữ với câu tiếng Việt tương ứng để đi đến kết luận.

Câu 3: Trong đoạn văn có các hư từ đã, các, để, lại, mà.

– đã: chỉ hoạt động xảy ra trước thời điểm mốc.

các: chỉ số nhiều toàn thể của sự vật (xiềng xích).

– để: chỉ mục đích. •

lại: chỉ hoạt động tái diễn (trong đoạn văn này từ lại phối hợp với từ đã ở câu trước để chỉ sự tăng tiến của mức độ, của sự việc).

– mà: chỉ mục đích

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa