Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Nghĩa của câu (tiếp theo)

img

Hướng dẫn soạn văn 11 – soạn bài Nghĩa của câu (tiếp theo) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 11 | Soạn văn lớp 11 | Soạn văn 11 Tuần 20  | Soạn bài Nghĩa của câu (tiếp theo) | Tài Liệu Chùa

Soạn văn 11 soạn bài Nghĩa của câu (tiếp theo)
Soạn văn 11 soạn bài Nghĩa của câu (tiếp theo)

Gợi ý trả lời câu hỏi Nghĩa của câu (tiếp theo) 

– Phân tích biểu hiện của nghĩa tình thái ở hai phương diện phổ biến:

+ Phương diện thứ nhất: sự nhìn nhận, đánh giá và thái độ của người nói đối với sự việc được đề cập đến.

Cách phân tích: chú ý đến từ ngữ tình thái (in đậm). Nếu bỏ từ ngữ tình thái đi thì nghĩa tình thái thay đổi, hoặc so sánh các từ ngữ tình thái như chắc có lẽ, chỉ (mua) / (mua) nhũng, là cũng/là ít (ít nhất), không thể ( có thể sẽ thấy các nghĩa tình thái khác nhau.

+ Phương diện thứ hai: tình cảm, thái độ của người nói với người nghe.

Luyện tập

1. a) – Nghĩa sự việc: hiện tượng thời tiết (nắng) ở hai miền (Bắc/Nam) có sắc thái khác nhau.

– Nghĩa tình thái: phỏng đoán với độ tin cậy cao (chắc).

b) – Nghĩa sự việc: ảnh là của mợ Du và thằng Dũng.

– Nghĩa tình thái: khẳng định sự việc ở mức độ cao (rõ ràng là).

c) – Nghĩa sự việc: cái gông (to nặng) tương xứng với tội án tử tù.

– Nghĩa tình thái: khẳng định một cách mỉa mai (thật là).

d) – Nghĩa sự việc của câu thứ nhất nói về nghề cướp giật của hắn. Tình thái nhấn mạnh bằng từ chỉ.

 

– Ở câu thứ ba: Đã đành là từ tình thái hàm ý miễn cưỡng công nhận một sự thực rằng hắn mạnh vì liều (nghĩa sự việc), nhưng cái mạnh vì liều ấy cũng không thể giúp hắn sống khi không còn sức cướp giật, doạ nạt.

2. Các từ ngữ thể hiện nghĩa tình thái trong câu

a) nói của đáng tội (thừa nhận việc khen này là không nên làm với đứa bé)

b) có thể (nêu khả năng)

c) những (đánh giá mức độ giá cả là cao)

d) kia mà (nhắc nhở để trách móc)

3. Chọn các từ ngữ:

a) Câu a: hình như thể hiện sự phỏng đoán chưa chắc chắn)

b) Câu bị dễ (thể hiện sự phỏng đoán chưa chắc chắn = có lẽ)

c) Câu c: tận (đánh giá khoảng cách là xa)

4. Ta có thể đặt câu với từ ngữ tình thái như sau:

– Nó không đến cũng chưa biết chừng. (cảnh báo dè dặt về sự việc)

– Bây giờ chỉ 8 giờ là cùng. (phỏng đoán mức độ tối đa)

– Nghe nói hàng hoá sẽ giảm giá nay mai. (nói lại lời người khác mà không tỏ thái độ riêng)

– Chả lẽ nó làm việc này. (chưa tin vào sự việc đã có một phần biểu hiện)

– Cậu là con rể cơ mà ! (nhắc gợi để nhớ tới một sự thật)

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa