Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Nghĩa của câu

Hướng dẫn soạn văn 11 – soạn bài Nghĩa của câu – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 11 | Soạn văn lớp 11 | Soạn văn 11 Tuần 19  | Soạn bài Nghĩa của câu | Tài Liệu Chùa

Gợi ý trả lời câu hỏi

(1). Hai thành phần nghĩa của câu

1. Các em cần đọc và phân tích ngữ liệu trong SGK: so sánh từng cặp câu. Hai câu trong mỗi cặp câu đều đề cập đến cùng một sự việc, nhưng thái độ đánh giá sự việc của người nói là khác nhau.

+ Ở cặp câu a)) a) cả hai câu đều nói đến sự việc Chí Phèo từng có thời ao ước có một gia đình nho nhỏ. Nhưng cậu đi kèm theo sự đánh giá chưa chắc chắn về sự việc (nhờ từ hình như), còn câu 1 đề cập đến sự việc như nó đã xảy ra.

+ Ở cặp câu bị) 7 ba), cả hai câu đều đề cập đến sự việc người ta cũng bằng lòng (Nếu tôi nói), nhưng cậu bị thể hiện sự đánh giá chủ quan của người nói về kết quả sự việc (sự việc có nhiều khả năng xảy ra), còn câu bọ chỉ đơn thuần đề cập đến sự việc.

Phân tích ví dụ sau: Dạ bẩm, thế ra y văn võ đều có tài cả. Chà chà ! Những từ ngữ được in đậm thể hiện nghĩa tình thái.

2. Nghĩa sự việc

Nhận xét chung: Sự việc trong thực tế khách quan rất đa dạng. Hiện nay, các nhà ngôn ngữ học trên thế giới và ở nước ta vẫn chưa thống nhất ý kiến là có bao nhiêu loại sự việc và mỗi loại sự việc (còn gọi là sự tình, sự thể) có những đặc trưng nào.

Các em cần lưu ý: Sự việc không phải chỉ là những sự kiện, hiện tượng, những hoạt động có tính động, có diễn biến trong thời gian và không gian, mà có thể gồm cả các trạng thái tĩnh, hay những quan hệ giữa các sự vật.

– Một số loại sự việc phổ biến (tạo nên nghĩa sự việc của câu)

+ Các em phân tích ví dụ về các sự việc, hành động, trạng thái, quá trình, tư thế, sự tồn tại, quan hệ. Chú ý ở loại sự việc tồn tại có thể câu chỉ có hai bộ phận: động từ tồn tại (có, còn, mất, hết,…) và sự vật tồn tại (khách, tiền, gạo, đệ tử, ông, tôi,…), cũng có thể có thêm bộ phận thứ ba: nơi chốn hay thời gian tồn tại (Trong nhà có khách.). Ở vị téí động từ tồn tại có thể là động từ hay tính từ miêu

tả cách thức tồn tại (Ngoài song thỏ thẻ oanh vàng) nhưng đều có nghĩa cơ bản như động từ có. | + Ở sự việc quan hệ thì có nhiều loại quan hệ: đồng nhất (là), sở hữu (của), so sánh để thấy sự giống nhau hay khác nhau (như, giống, hệt, tựa, khác,…), nguyên nhân (vì, tại, do, bởi,…), mục đích (để, cho,…).

+ Trong câu, những từ ngữ tham gia biểu hiện nghĩa sự việc thường đóng các vai trò chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, khởi ngữ, hoặc các thành phần phụ khác.

Luyện tập

1.Các em cần đọc bài Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến. – Phân tích nghĩa sự việc ở từng câu thơ (dòng thơ):

Câu 1 diễn tả hai sự việc (Ao thu lạnh lẽo/nước trong veo) đều là các trạng thái.

Câu 2: một sự việc – đặc điểm (thuyền – bé)

Câu 3: một sự việc – quá trình (sóng gợn)

Câu 4: một sự việc – quá trình (lả – đưa vào)

Câu 5 : hai sự việc trạng thái (tầng mây – lơ lửng) đặc điểm (trời – xanh ngắt)

Câu 6 : hai sự việc + đặc điểm (ngõ trúc – quanh co) trạng thái (khách – băng teo)

Câu 7: hai sự việc – tư thế (tựa gối, buông cân)

Câu 8: một sự việc – hành động (ở động vật đó là hoạt động cá đớp)

2. a) Nghĩa tình thái thể hiện ở các từ kể, thực, đáng. Các từ ngữ còn lại biểu hiện nghĩa sự việc. Nghĩa tình thái: công nhận sự danh giá là có thực nhưng chỉ thực ở một phương diện nào đó (từ bể) còn phương diện khác thì là điều đáng sợ.

b) Từ tình thái có lẽ thể hiện một phỏng đoán chỉ mới là khả năng, chưa hoàn toàn chắc chắn về sự việc (cả hai chọn nhầm nghề).

c) Câu có hai sự việc và hai nghĩa tình thái.

– Sự việc thứ nhất: họ cũng phân vân như mình. Sự việc này cũng chỉ được phỏng đoán chưa chắc chắn (từ dễ = có lẽ, hình như,…)

– Sự việc thứ hai: mình cũng không biết rõ con gái mình có hư hay là không. Người nói nhấn mạnh bằng ba từ tình thái đến chính ngay (mình).

Cần chọn từ tình thái để điền vào chỗ trống. Chú ý đến sự phù hợp với phần nghĩa sự việc: nói đến một người có nhiều phẩm chất tốt (biết kính mến khí phách, biết tiếc, biết trong người có tài) thì không phải là người xấu. Ở đây chỉ có thể là tình thái khẳng định mạnh mẽ, cho nên cần chọn từ hẳn.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa