Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Thao tác lập luận so sánh

img

Hướng dẫn soạn văn 11 – soạn bài Thao tác lập luận so sánh – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 11 | Soạn văn lớp 11 | Soạn văn 11 Tuần 8 | Soạn bài Thao tác lập luận so sánh| Tài Liệu Chùa

Soạn văn 11 soạn bài Thao tác lập luận so sánh
Soạn văn 11 soạn bài Thao tác lập luận so sánh

Luyện tập

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới.

Như nước Đại Việt ta từ trước,

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.

Núi sông bờ cõi đã chia,

Phong tục Bắc Nam cũng khác.

Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,

Song hào kiệt đời nào cũng có.

 (Nguyễn Trãi, Đại cáo bình Ngô)

Câu 1. Trong đoạn trích, tác giả đã so sánh “Bắc” với “Nam” về những mặt nào ?

Câu 2:Từ sự so sánh đó, có thể rút ra kết luận gì ?

Câu3. Sức thuyết phục của đoạn trích ?

Gợi ý trả lời

Câu 1 :Trong đoạn trích này, Nguyễn Trãi đã khẳng định nước Đại Việt (phía Nam) có tất cả những điều mà nước Trung Quốc (phía Bắc) có như: văn hoá, lãnh thổ, phong tục, chính quyền, hào kiệt,…

Đó là những điểm giống nhau giữa hai nước, đồng thời Nguyễn Trãi cũng nhấn mạnh sự khác nhau giữa Đại Việt và Trung Quốc.

– Văn hoá (Vốn xưng nền văn hiến đã lâu). – Lãnh thổ (Núi sông bờ cõi đã chia). – Phong tục (Phong tục Bắc Nam cũng khác). – Chính quyền riêng (Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập – Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương). – Hào kiệt (Song hào kiệt đời nào cũng có).

Câu 2: Sức thuyết phục của đoạn trích là qua những điểm khác nhau đó chứng tỏ Đại Việt là một nước độc lập tự chủ. Ý đồ muốn thôn tính, muốn sáp nhập Đại Việt vào Trung Quốc là hoàn toàn trái đạo lí không thể chấp nhận được.

Câu 3: Nhờ lập luận so sánh, đoạn văn có sức thuyết phục mạnh mẽ, đem đến cho người đọc niềm tin và niềm tự hào dân tộc. Đây là một đoạn văn so sánh mẫu mực.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa