Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Luyện tập thao tác lập luận phân tích

img

Hướng dẫn soạn văn 11 – soạn bài Luyện tập thao tác lập luận phân tích – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 11 | Soạn văn lớp 11 | Soạn văn 11 Tuần 4  | Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận phân tích | Tài Liệu Chùa

Soạn văn 11 soạn bài Luyện tập thao tác lập luận phân tích
Soạn văn 11 soạn bài Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Gợi ý trả lời câu hỏi

Câu 1:

a) Những biểu hiện và tác hại của thái độ tự ti:

– Giải thích khái niệm tự ti, phân biệt tự ti với khiêm tốn. – Những biểu hiện của thái độ tự ti. – Tác hại của thái độ tự ti. b) Những biểu hiện và tác hại của thái độ tự phụ: – Giải thích khái niệm tự phụ, phân biệt tự phụ với tự tin. – Những biểu hiện của thái độ tự phụ. – Tác hại của thái độ tự phụ.

c) Xác định thái độ hợp lí: đánh giá đúng bản thân để phát huy

mặt mạnh, hạn chế và khắc phục mặt yếu.

Câu2. Đoạn văn nên có một số ý sau:

– Nghệ thuật sử dụng từ ngữ giàu hình tượng và cảm xúc qua các từ: lôi thôi, âm oẹ. – Đảo trật tự cú pháp. – Sự đối lập giữa hình ảnh sĩ tử và quan trường. – Cảm nhận về cảnh thi cử ngày xưa. Với nội dung trên, nên chọn viết đoạn văn có cấu tạo tổng – phân – hợp. – Giới thiệu hai câu thơ và định hướng phân tích. – Phân tích cụ thể nghệ thuật sử dụng từ ngữ, hình ảnh, phép đảo cú pháp. – Nêu cảm nhận về cảnh thi cử ngày xưa dưới chế độ thực dân phong kiến.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa