Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Vịnh khoa thi Hương (Trần Tế Xương)

img

Hướng dẫn soạn văn 11 – soạn bài Vịnh khoa thi Hương (Trần Tế Xương)– Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 11 | Soạn văn lớp 11 | Soạn văn 11 Tuần 3| Soạn bài Vịnh khoa thi Hương (Trần Tế Xương)| Tài Liệu Chùa

Soạn văn 11 soạn bài Vịnh khoa thi Hương
Soạn văn 11 soạn bài Vịnh khoa thi Hương

Vịnh khoa thi Hương là bài thơ thuộc đề tài “thi cử” – một đề tài khá đậm nét trong sáng tác của Tú Xương (13 bài vừa, thơ vừa phú) đã thể hiện thái độ mỉa mai, căm uất của nhà thơ đối với chế độ thi cử đương thời và đối với con đường khoa cử của riêng ông. Qua những bài thơ này, tác giả vẽ nên một phần hiện thực xã hội nhộn nháo, ô hợp của chế độ thực dân nửa phong kiến buổi đầu, đồng thời nói lên tâm sự của mình trước cảnh tình đất nước.

– Bài thơ nêu lên một bức tranh hiện thực sinh động, sắc nét, có giá trị khái quát cao về một khoa thi cuối mùa – khoa thi Đinh Dậu năm 1897, khi thực dân Pháp đã đặt ách đô hộ lên đất nước ta. Qua khung cảnh trường thi thiếu tôn nghiêm và có phần lố bịch, ta thấy được cảnh tình đất nước: sự nhốn nháo, ô hợp, sự áp đảo của ngoại bang (6 câu đầu).

– Bài thơ cũng bộc lộ sâu sắc tâm trạng của Tú Xương trước cảnh tình đất nước lúc bấy giờ: đó là nỗi đau, nỗi nhục mất nước, căm ghét, khinh bỉ bọn thực dân xâm lược, muốn thức tỉnh lương tri, thức tỉnh tinh thần dân tộc ở mỗi người (trong toàn bài, chủ yếu ở hai câu cuối).

– Bài thơ Nôm Đường luật này thể hiện khá rõ những đặc sắc trong nghệ thuật của thơ Tú Xương: sự kết hợp hài hòa bút pháp nghệ thuật trào phúng và bút pháp trữ tình; cách chọn những chi tiết điển hình hàm chứa ý nghĩa: sĩ tử đeo lọ lôi thôi, quan trường thét loa âm ọe, những chi tiết châm biếm sâu cay. “Cờ” che đầu quan sứ đối với “váy” quét đất của bà đầm: Thơ Đường luật đã được Việt hóa đến mức thuần thục, tự nhiên như thợ dân tộc.

– Bức tranh Khoa thi Hương năm Đinh Dậu còn sống mãi với những câu thơ đầy ấn tượng:

– Lôi thôi sĩ tử oai đeo lọ, Am ọe quan trường miệng thét loa. – Cờ cắm rợp trời quan sứ đến, Váy lê quét đất mụ đâm ra.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa