Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

img

Hướng dẫn soạn văn 11 – soạn bài Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 11 | Soạn văn lớp 11 | Soạn văn 11 Tuần 2 | Soạn bài Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận | Tài Liệu Chùa

Soạn văn 11 soạn bài Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
Soạn văn 11 soạn bài Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Luyện tập

Đề 1

Câu 1. Phân tích đề: Đây là dạng đề định hướng rõ nội dung nghị luận.

– Vấn đề cần nghị luận: Giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự của Lê Hữu Trác).

– Yêu cầu về nội dung: + Bức tranh cụ thể, sinh động về cuộc sống xa hoa nhưng thiếu sinh khí của những người trong phủ chúa Trịnh, tiêu biểu là thế tử Trịnh Cán. + Thái độ phê phán nhẹ nhàng mà thấm thía cũng như dự cảm về sự suy tàn đang tới gần của triều Lê – Trịnh thế kỉ XVIII.

– Yêu cầu về phương pháp: Sử dụng thao tác lập luận phân tích kết hợp với nêu cảm nghĩ, dùng dẫn chứng trong văn bản Vào phủ chúa Trịnh là chủ yếu

Câu 2: Lập dàn ý.

a) Mở bài: Giới thiệu đoạn trích.

b) Thân bài:

– Bức tranh phủ chúa:

+ Cuộc sống xa hoa hưởng lạc tột độ

* Dẫn chứng

+ Uy quyền tối thượng của nhà chúa

* Dẫn chứng

– Đánh giá về giá trị hiện thực của bức tranh phủ chúa:

+ Phản ánh đúng bản chất của hiện thực một cách sâu sắc.

+ Tỏ thái độ không đồng tình với hiện thực đó – mang ý

nghĩa nhân văn.

c) Kết bài: Nhấn mạnh giá trị hiện thực sâu sắc và ý nghĩa nhân văn của đoạn trích.

Đề 2

a) Phân tích đề: . Vấn đề cần nghị luận: Tài năng sử dụng ngôn ngữ dân tộc của Hồ Xuân Hương.

– Yêu cầu về nội dung:

+ Dùng văn tự Nôm.

+ Sử dụng các từ ngữ thuần Việt đắc dụng.

+ Sử dụng hình thức đảo trật tự từ trong câu.

– Yêu cầu về phương pháp: Sử dụng thao tác lập luận phân tích kết hợp với bình luận; dẫn chứng thơ Hồ Xuân Hương là chủ yếu.

b) Lập dàn ý: GV hướng dẫn HS căn cứ vào kết quả phân tích đề để lập dàn ý.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa