Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

img

Hướng dẫn soạn văn 11 – soạn bài Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 11 | Soạn văn lớp 11 | Soạn văn 11 Tuần 13 | Soạn bài Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo) | Tài Liệu Chùa

Soạn văn 11 soạn bài Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)
Soạn văn 11 soạn bài Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Gợi ý trả lời câu hỏi

Luyện tập

Câu 1: Chỉ một bản tin ngắn An Giang đón nhận danh hiệu di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia 0 Tà Sóc cũng thể hiện được đặc trưng của phong cách ngôn ngữ báo chí.

Tính thời sự: thời gian, địa điểm, ý kiến những vấn đề cần thông tin). Mỗi chi tiết đều đảm bảo tính chính xác, cập nhật.

– Tính ngắn gọn: mỗi câu là một thông tin cần thiết.

Câu 2: Muốn viết một bài phóng sự báo chí, trước hết cần phải xác định xem vấn đề gì, hiện tượng nào đang được dư luận quan tâm. Ví dụ: việc đi lại lộn xộn trên đường phố ảnh hưởng đến an toàn giao thông, vấn đề ô nhiễm môi trường,….

Tiếp theo là ghi chép về người thực, việc thực, có địa điểm, thời gian cụ thể và tiến hành chọn lọc một số chi tiết tiêu biểu để miêu tả.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa