Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

img

Hướng dẫn soạn văn 11 – soạn bài Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 11 | Soạn văn lớp 11 | Soạn văn 11 Tuần 1 | Soạn bài Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội | Tài Liệu Chùa

Soạn văn 11 soạn bài Viết bài làm văn số 1 Nghị luận xã hội
Soạn văn 11 soạn bài Viết bài làm văn số 1 Nghị luận xã hội

Hướng dẫn học bài

Bố cục bài văn nghị luận gồm:

a) Mở bài: Giới thiệu và nêu vấn đề cần nghị luận.

b) Thân bài: Lần lượt triển khai các luận điểm, luận cứ nhằm làm sáng tỏ vấn đề.

c) Kết bài: Thâu tóm những nội dung cơ bản, tiếp tục gợi mở suy nghĩ cho người đọc, hoặc nếu cảm nghĩ riêng của người viết,…

Các em khi làm bài văn nghị luận cần viết một cách trung thực, phản ánh đúng chất lượng bài nghị luận xã hội.

Các em có thể tham khảo một số đề trong SGK và tiến hành lập dàn ý và viết thành một bài làm văn hoàn chỉnh theo cách hiểu của mình cũng như những điều đã được học ở lớp.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa