Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Ôn tập phần Tiếng Việt

Hướng dẫn soạn văn 10 – soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 10 | Soạn văn lớp 10 | Soạn văn 10 Bài 33 | Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt | Tài Liệu Chùa

Bài ôn tập gồm 7 câu hỏi và bài tập, theo hướng lấy tập để ôn là chủ yếu, các câu hỏi và bài tập chủ yếu là thực hành, phần ôn lí thuyết chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ. Các em đọc kĩ các câu hỏi và bài tập, suy nghĩ để tự làm. Câu nào không giải được, có thể xem lại các bài đã học trong năm hoặc trao đổi với bạn để trả lời.

Dưới đây là những gợi ý chính về hướng giải các bài tập.

Câu 1

Cần nêu được khái niệm về hoạt động giao tiếp, hai quá trình của hoạt động giao tiếp và các nhân tố giao tiếp:

– Nhân vật giao tiếp

– Nội dung giao tiếp

– Hoàn cảnh giao tiếp

– Mục đích giao tiếp,

– Phương tiện và cách thức giao tiếp.

Câu 2

Các em kẻ bảng và điền vào (ngắn gọn) những nội dung cần thiết. Các nội dung tương ứng đã có trong bài học, cần xem lại và rút ra những điểm chủ yếu để ghi vào bảng dưới đây:

(h33.1)

Câu 3

Các em nêu những đặc điểm cơ bản của văn bản mà bài học đã tổng kết trong phần Ghi nhớ rồi vận dụng để phân tích một văn bản trong SGK Ngữ văn 10 (tự chọn). Sau đó điền tên các loại văn bản (phân biệt theo phong cách ngôn ngữ) vào sơ đồ phân loại dưới đây:

VĂN BẢN:

-Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

-Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

-Phong cách ngôn ngữ khoa học

-Phong cách ngôn ngữ chính luận

-Phong cách ngôn ngữ hành chính

-Phong cách ngôn ngữ báo chí

Câu 4

Các em ghi các đặc điểm cơ bản của hai phong cách ngôn ngữ vào bảng dưới đây (chú ý sắp xếp các đặc điểm đối lập nhau giữa hai phong cách ở cùng một hàng ngang tương ứng):

(h33.2)

Câu 5

a) Các em căn cứ vào nội dung đã học ở bài Khái quát lịch sử tiếng Việt, tóm tắt ý chính để nêu được nguồn gốc tiếng Việt, quan hệ họ hàng và lịch sử phát triển của tiếng Việt.

b) Kể tên một số tác phẩm văn học Việt Nam:

– Viết bằng chữ Hán: Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Đại cáo bình Ngô…

– Viết bằng chữ Nôm: Quốc âm thi tập, Truyện Kiều, Qua đèo Ngang…

– Viết bằng chữ quốc ngữ: Từ ấy, Tuyên ngôn Độc lập, Tắt đèn, Chí Phèo…

Câu 6

Tổng hợp những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt đúng chuẩn mực theo bảng dưới đây:

(h33.3)

Câu 7

Xác định những câu đúng trong những câu mà đề bài đã nêu.

Gợi ý: Các câu đúng là câu (b), (d), (g), (h). Còn lại là câu sai.

Các em tìm hiểu vì sao đó là những câu đúng, những câu còn lại sai ở chỗ nào.

 

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa