Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Luyện tập viết đoạn văn nghị luận

Hướng dẫn soạn văn 10 – soạn bài Luyện tập viết đoạn văn nghị luận – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 10 | Soạn văn lớp 10 | Soạn văn 10 Bài 33 | Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn nghị luận | Tài Liệu Chùa

1. Đề bài:

 “Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới” (M. Go-rơ-ki). Hãy giải thích và bình luận ý kiến trên.

2. Dàn ý:

Với đề bài trên (đã được học trong bài Lập dàn ý bài văn nghị luận, SGK tr. 106), SGK đã giới thiệu cho các em một dàn ý chi tiết

gồm ba phần Mở bài, Thân bài, Kết bài. Trong phần Thân bài, dàn ý nêu ba luận điểm theo trình tự:

(1) Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người.

(Có 3 luận cứ a, b, c)

(2) Sách mở rộng những chân trời mới (luận điểm chính).

(Có 3 luận cứ a, b, c)

(3) Cần có thái độ đúng với sách và việc đọc sách.

(Có 2 luận cứ a, b)

3. Luyện tập viết

(1) Nghiên cứu kĩ dàn ý trong SGK, chọn một ý mà mình tâm đắc, có kiến thức (lí luận + vốn sống), có hứng thú để viết.

(2) Tập viết trong thời gian quy định (25 phút).

Yêu cầu:

– Biết tổ chức, sắp xếp các ý nhỏ theo một trình tự hợp lí trong đoạn văn.

– Biết chọn các thao tác nghị luận thích hợp để viết đoạn văn.

– Biết liên kết các câu trong đoạn một cách mạch lạc, chặt chẽ.

– Nếu thấy cần thiết, có thể có câu chủ đề nêu ý và câu tiểu kết để nhấn mạnh ý của đoạn văn.

(3) Đọc bài Tác dụng của sách trong phần Đọc thêm để tham khảo, học tập cách viết.

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa