Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (La Quán Trung)

Hướng dẫn soạn văn 10 – soạn bài Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (La Quán Trung) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 10 | Soạn văn lớp 10 | Soạn văn 10 Bài 26 | Soạn bài Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (La Quán Trung) | Tài Liệu Chùa

I. HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM

Đoạn này trích từ hồi 21, trước đoạn Hồi trống Cổ Thành (hồi 28). Lúc này ba anh em Lưu, Quan, Trương đang nương náu trên đất Tào, nhẫn nhịn chờ thời để ra đi mưu đồ nghiệp lớn.

Đoạn trích kể lại sự việc Tào Tháo mời Lưu Bị uống rượu để cùng luận về anh hùng. Lưu Bị kể ra một loạt người nổi tiếng như Viện Thuật, Viên Thiệu, Lưu Cảnh Thăng, Tôn Bá Phù, Lưu Quý Ngọc, nhưng tất cả những người đó đều bị Tào Tháo gạt đi, không coi ai là anh hùng cả. Cuối cùng, “Tháo lấy tay trỏ vào Huyện Đức (tức Lưu Bị), rồi trỏ vào mình nói rằng: – Anh hùng trong thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân và Tháo này mà thôi”. Câu nói của Tào Tháo đã làm cho Huyền Đức giật nảy mình, đánh rơi cả thìa, đũa xuống đất. May có tiếng sét dữ giúp Huyền Đức ung dung cúi xuống nhặt đũa và thìa mà không bị Tào Tháo nghi ngờ gì nữa.

Sự việc trên đã bộc lộ rõ tính cách gian hùng, muốn thu phục cả thiên hạ trong tay của Tào Tháo đồng thời cũng bộc lộ tính cách ôn hòa, biết nhẫn nhịn của Lưu Bị khi còn phải nương náu trên đất Tào, phải đối mặt với một con người xảo quyệt, lợi hại như Tào Tháo. Quan niệm về người anh hùng cũng được thể hiện rõ qua từng nhân vật trong cuộc luận bàn này. (Đọc kĩ nội dung những lời đối thoại của Lưu bị và Tào Tháo).

Các em đọc kĩ đoạn trích, suy nghĩ thêm về hai nhân vật Tào Tháo, Lưu Bị và cách kể chuyện, khắc họa chân dung nhân vật của tác giả để trả lời các câu hỏi trong phần Hướng dẫn đọc thêm. (Suy nghĩ thêm: Tào Tháo nói “Anh hùng trong thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân và Tháo này mà thôi” là có ý gì, và tại sao câu nói đó đã khiến Lưu Bị giật nảy mình, đánh rơi cả thìa, đũa xuống đất?).

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa