Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Hiền tài là nguyên khí quốc gia (Thân Nhân Trung)

Hướng dẫn soạn văn 10 – soạn bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia (Thân Nhân Trung) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 10 | Soạn văn lớp 10 | Soạn văn 10 Bài 21 | Soạn bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia (Thân Nhân Trung)  | Tài Liệu Chùa

Văn bản trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba (1442) – do Thân Nhân Trung soạn năm 1484 thời Hồng Đức. Đây là một trong 82 bài văn bia ở Văn Miếu (Hà Nội)

Thân Nhân Trung (1418 – 1499), người làng Yên Ninh, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, đỗ tiến sĩ năm 1469, là người nổi tiếng văn chương, được Lê Thánh Tông tin dùng, ban cho ông là Tao đàn phí nguyên súy (cùng với Đỗ Nhuận).

Để phát triển giáo dục, khuyến khích nhân tài, từ năm 1439 trở đi, nhà nước phong kiến triều Lê đặt ra lệ xướng danh, treo bảng, ban mũ áo, cấp ngựa, ăn yến và vinh quy bái tổ cho những người đỗ đạt cao. Bài kí của Thân Nhân Trung viết ra nhằm đề cao vai trò quan trọng của hiền tài đối với đất nước. Tư tưởng của bài viết được tập trung trong đoạn đầu: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia… Triều đình mừng được người tài, không có việc gì không làm đến mức cao nhất”.

Các em cần đọc kĩ đoạn này và suy nghĩ về tư tưởng trọng hiền tài của ông cha ta. Sau đó, trả lời bốn câu hỏi trong phần Hướng dẫn đọc thêm và suy nghĩ về bài học lịch sử đó để liên hệ, vận dụng vào công việc học tập của học sinh ngày nay nhằm phấn đấu trở thành những hiền tài phục vụ cho đất nước, dân tộc.

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa