Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Viết bài tập làm văn số 2

Hướng dẫn soạn văn 10 – soạn bài Viết bài tập làm văn số 2: Văn tự sự – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 10 | Soạn văn lớp 10| Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2: Văn tự sự | Tài Liệu Chùa

 

– Đây là bài viết số 2, thuộc kiểu bài tự sự. Yêu cầu của bài làm là viết được một bài văn tự sự có hư cấu và sáng tạo đơn giản. Các em cần vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học về kiểu bài tự sự để hoàn thành tốt bài viết này, cụ thể là ôn lại hai bài đã học:

– Tóm tắt văn bản tự sự.

– Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn bản tự sự.

Sách giáo khoa đã có phần Hướng dẫn chung, Gợi ý đề bài và Gợi ý cách làm bài rất cụ thể. Các em cần theo đó để chuẩn bị thật tốt cho bài làm của mình.

 

 

 

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa