Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Viết bài làm văn số 1

Hướng dẫn soạn văn 10 – soạn bài Viết bài làm văn số 1: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 10 | Soạn văn lớp 10 |Soạn bài Viết bài làm văn số 1: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học) | Tài Liệu Chùa

(Bài làm ở nhà) Bài làm văn số 1 là bài viết đầu tiên, nhằm ôn lại những kiểu bài đã học ở trung học cơ sở. Đề bài sẽ là kiểu bài nêu cảm nghĩ trước một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn chương).

Sách giáo khoa đã hướng dẫn rất cụ thể và tỉ mỉ, có cả gợi ý đề bài và gợi ý cách làm bài để các em suy nghĩ, chuẩn bị cho bài làm được tốt. Các em cần đọc kĩ bài hướng dẫn trong sách giáo khoa để vận dụng một cách sáng tạo và phù hợp vào bài làm của mình. Nên đọc và suy nghĩ về cách viết trong hai bài đọc thêm: một bài nêu cảm nghĩ trước một hiện tượng đời sống (Cha thân yêu nhất của con) và một bài nêu cảm nghĩ về một tác phẩm văn chương (Lấp lánh hồn ta mặn gió khơi).

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa