Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Nỗi oan của người phòng khuê

Hướng dẫn soạn văn 10 – soạn bài Nỗi oan của người phòng khuê- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 10 | Soạn văn lớp 10 | Soạn bài Nỗi oan của người phòng khuê | Tài Liệu Chùa

Với cấu tứ đặc biệt theo lối “phản đề” nhằm thể hiện sự phát triển biện chứng của tâm lí nhân vật được dồn nén trong 28 chữ thơ, bài tuyệt cú là tiếng nói sâu sắc phản đối chiến tranh phi nghĩa của nhân dân Trung Quốc thời Đường, cũng là của nhân loại từ xưa đến nay. Nỗi oán của người phòng thuế của Vương Xương Linh đã trở thành một “thần phẩm”, đại biểu cho tiếng nói phản đối chiến tranh trong thơ Đường.

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa