Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Khe chim kêu (Vương Duy)

Hướng dẫn soạn văn 10 – soạn bài Khe chim kêu (Vương Duy) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn văn 10 | Soạn văn lớp 10 | Soạn bài Khe chim kêu (Vương Duy) | Tài Liệu Chùa

Cảnh đẹp thanh u của đêm xuân trong núi vắng nói lên tâm hồn nhà thơ cũng thật thanh tĩnh, có một sự giao hòa giữa tâm và cảnh, đó cũng là bóng dáng của một thời đại thái bình. Bài thơ được thể hiện bằng bút pháp đặc trưng của Đường thi: lấy động để nói tĩnh, lấy cái hữu thanh để gửi gắm cái vô thanh, đưa ta bước vào thế giới của sự hòa điệu.

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa