Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Ôn tập chương III

img

Hướng dẫn soạn toán 11 – soạn bài Ôn tập chương III – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn toán 11 | Soạn toán lớp 11 | Soạn toán 11 Chương 3 | Soạn bài Ôn tập chương III | Tài Liệu Chùa

Gọi I là trung điểm OA

Do OJ = AJ – BC)

2 Nên JILOA mà JI IBC. Vậy IJ là đường vuông góc chung của OA, BC. d(OA, BC) = IJ, IJ? = OJ? – OI

Vậy dọOA, BC) = 3. c. Từ các kết quả trên, ta có: 0J IBC. AJ IBC, IJ = LOA.

Vậy góc giữa mp(OBC) và mp(ABC) là góc OJA và bằng 90° hay mp(OBC) Imp(ABC).

Chú ý: Có thể giải câu a. bằng cách chứng minh rằng:

BC.OA = 0, AB.AC = 0. 2. Cho hình chóp S.ABCD có SA = SB = SC = a, ASB = 120°, BSC = 60°, CSA = 90°.

  1. Chứng tỏ rằng ABC là tam giác vuông.
  2. Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC).

Hướng dẫn a. Do giả thiết , ta có AC = a 2 , BC = a, AB = av3. Vậy tam giác ABC vuông tại C.

cf——– b. Kẻ SH vuông góc với mặt

— B phẳng (ABC), do SA = SB = SC nên HA = HB = HC. | Mà AABC vuông tại C nên H

Hình 147 là trung điểm của AB.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa