Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài 4 : Hai mặt phẳng vuông góc

img

Hướng dẫn soạn toán 11 – soạn bài Bài 4 : Hai mặt phẳng vuông góc – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn toán 11 | Soạn toán lớp 11 | Soạn toán 11 Chương 3 | Soạn bài Bài 4 : Hai mặt phẳng vuông góc | Tài Liệu Chùa

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Góc giữa hai mặt phẳng Định nghĩa 1

Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng.

Cách xác định góc giữa mặt phẳng (P) và mặt phẳng (Q) H1. Khi (P) || (Q) hay (P) = (Q) thì giá trị ọ bằng bao nhiêu?

 Hướng dẫn Khi (P) và (Q) cắt nhau theo giao tuyến A, ta chứng minh rằng ọ bằng góc giữa hai đường thẳng p và q trong đó p, q lần lượt là giao tuyến của (P) và (Q) với mặt phẳng (R) vuông góc với A.

Thật vậy, trong mp(R) ta xét các đường thẳng a và b lần lượt vuông góc với p và q thì a l (P), b 1 (Q) và dễ thấy góc giữa hai đường thẳng a, b bằng góc giữa hai đường thẳng p, q (Hình 120).

Quy tắc thực hành

Khi hai mặt phẳng (P) và (Q) cắt nhau theo giao tuyến A, để tính

Hình 120 góc giữa chúng, ta chỉ việc xét một

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa