Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài 3 : Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

img

Hướng dẫn soạn toán 11 – soạn bài Bài 3 : Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn toán 11 | Soạn toán lớp 11 | Soạn toán 11 Chương 3 | Soạn bài Bài 3 : Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng | Tài Liệu Chùa

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Định nghĩa

Một đường thẳng được gọi là vuông góc với mặt phẳng nếu nó vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó.

Hình 106 2. Điều kiện để đường thẳng vuông góc mặt phẳng. Định lí

Nếu hai đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong một mặt phẳng thì đường thẳng ấy vuông góc với mặt phẳng đó.

Các tính chất Tính chất 1

Qua một điểm 0 cho trước, có duy nhất một mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng a cho trước.

Tính chất 2

Qua một điểm 0 cho trước có duy nhất một đường thẳng A vuông góc với một mặt phẳng (P) cho trước.

Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc đường thẳng và mặt phẳng.

Tính chất 3 a. Cho hai đường thẳng song song. Mặt phẳng nào vuông góc với một trong hai đường thẳng đó thì cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa