Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài 2 : Hai đường thẳng vuông góc

img

Hướng dẫn soạn toán 11 – soạn bài Bài 2 : Hai đường thẳng vuông góc – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn toán 11 | Soạn toán lớp 11 | Soạn toán 11 Chương 3 | Soạn bài Bài 2 : Hai đường thẳng vuông góc | Tài Liệu Chùa

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Góc giữa hai đường thẳng Định nghĩa 1

Góc giữa hai đường thẳng A và A, là góc giữa hai đường thẳng A và A’, cùng đi qua một điểm và lần lượt song song với A, và A.

Bài tập: Cho hình chóp S.ABCD, có SA = SB = SC = AB = AC = a và BC = a/2. Tính góc giữa các đường thẳng AB và SC? Các mặt của hình chóp S.ABCD là các tam giác có gì đặc biệt?

Hướng dẫn Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB và AC. Để tính góc giữa hai đường thẳng SC và AB, ta cần tính NMP. Ta có:

MN = MP = 2, SP2 = 3a”, BP? – 5a”, BP® + SP2 = 2NP SP 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa