Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài 1 : Vectơ trong không gian

img

Hướng dẫn soạn toán 11 – soạn bài Bài 1 : Vectơ trong không gian – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn toán 11 | Soạn toán lớp 11 | Soạn toán 11 Chương 3 | Soạn bài Bài 1 : Vectơ trong không gian | Tài Liệu Chùa

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Vectơ trong không gian

Các khái niệm và các phép toán vectơ đã học ở chương trình hình học lớp 10. Nhưng tất cả các vectơ đó đều nằm trên cùng một mặt phẳng.

Trong chương này chúng ta đề cập đến các vectơ nằm trong không gian.

Bài tập 1: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ với tâm 0 (Hình 87)

Hãy chỉ ra trên Hình 85 những vectơ khác 0 bằng nhau và kiểm tra tính đúng đắn của đẳng thức

AC’ = AB + AD + AA b. Chứng minh rằng AB +B’C’+D’D = AD +D’C’+B’B = A’C

Hướng dẫn

—-D

* AB = DC = A’B’ =D’C’ AD = BC = A’D’ =B’C’

AA’ = BB’ = CC’ = DD * AO = OC’, BO = OD’,

B’ CO = OA’,

Hình 87 DO = OB’. * AC’ = AB + BB’+B’C’ mà B’C’ = AD, BB’ = AA Nên AC = AB + AD + AA’

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa