Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài 4: Hai mặt phẳng song song

img

Hướng dẫn soạn toán 11 – soạn bài Bài 4: Hai mặt phẳng song song – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn toán 11 | Soạn toán lớp 11 | Soạn toán 11 Chương 2 | Soạn bài Bài 4: Hai mặt phẳng song song | Tài Liệu Chùa

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Vị trí tương đối của hai mặt phẳng phân biệt Định nghĩa

Hai mặt phẳng gọi là song song với nhau khi chúng không có điểm chung.

2. Điều kiện để hai mặt phẳng song song Định lí

Nếu mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng a và b cắt nhau và cùng song song với mặt phẳng (Q) thì (P) song song với (Q).

Các tính chất Tính chất 1

Qua một điểm ngoài một mặt phẳng có một và chỉ một mặt phẳng song song với mặt phẳng đó.

Hệ quả 1

Nếu đường thẳng a song song với mp(Q) thì qua a có một và chỉ một mp(P) song song với mp(Q) (Hình 62a).

Hệ quả 2

Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau (Hình 62b).

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa