Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song

img

Hướng dẫn soạn toán 11 – soạn bài Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn toán 11 | Soạn toán lớp 11 | Soạn toán 11 Chương 2 | Soạn bài Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song | Tài Liệu Chùa

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

Trong không gian cho đường thẳng a và mặt phẳng (P). Khi đó có ba khả năng sau đây:

Đường thẳng a và mp (P) có hai điểm chung phân biệt. Theo định lí ở 81, đường thẳng a nằm trên mp(P), tức là a c mp(P) (Hình 54a).

Đường thẳng a và mp(P) có một điểm chung duy nhất, tức là a và (P) cắt nhau (Hình 54b).

Đường thẳng a và mp(P) không có điểm chung nào cả. Khi đó ta nói rằng đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) hoặc mặt phẳng (P) song song với đường thẳng a hoặc a và (P) song song với nhau và ta kí hiệu a || mp(P) hoặc mp(P) // a (Hình 54c).

dia

Hình 54a

Hình 546

Hình 54c

Định nghĩa

Một đường thẳng và một mặt phẳng gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung.

Điều kiện để một đường thẳng song song với một mặt phẳng Định lí

Nếu đường thẳng a song song với một đường thẳng b nào đó nằm trên mặt phẳng (P) không chứa a thì a song song với mp(P).

Tính chất

Nếu một đường thẳng song song với một mặt phẳng thì nó song song với một đường thẳng nào đó nằm trên mặt phẳng ấy.

Bài tập 1: Hãy vẽ qua a mặt phẳng (Q) cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến b. Hãy chứng minh b song song với a (Hình 55)?

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa