Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

img

Hướng dẫn soạn toán 11 – soạn bài Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn toán 11 | Soạn toán lớp 11 | Soạn toán 11 Chương 2 | Soạn bài Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song | Tài Liệu Chùa

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng phân biệt

Cho hai đường thẳng phân biệt a và b trong không gian. Khi đó có thể nói rằng chúng thuộc cùng một mặt phẳng, ta nói rằng chúng đồng phẳng. Có thể xảy ra hai khả năng sau:

Hoặc a và b không có điểm chung. Khi đó ta nói chúng song song với nhau và kí hiệu a // b.

Hoặc a và b có điểm chung duy nhất I. Khi đó ta nói rằng chúng cắt nhau duy nhất tại I hoặc I là giao điểm của chúng.

bi

Hai đường thẳng song song nhau

Hai đường thẳng chéo nhau

Hình 49

H1. Mép bàn a (coi như đường thẳng a) và cạnh b của chân bàn (coi như đường thẳng b) có thể cùng nằm trên một mặt phẳng hay không?

Hướng dẫn | Mép bàn a và cạnh b của chân bàn không thể nằm trên một mặt phẳng, vì nếu chúng cùng thuộc một mặt phẳng thì mặt phẳng đó chứa toàn bộ cái bàn đó.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa