Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

img

Hướng dẫn soạn toán 11 – soạn bài Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn toán 11 | Soạn toán lớp 11 | Soạn toán 11 Chương2 | Soạn bài Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng | Tài Liệu Chùa

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Mở đầu về hình học không gian a. Định nghĩa

Môn khoa học nghiên cứu các tính chất của những hình có thể không cùng nằm trong một mặt phẳng gọi là Hình học không gian.

Mặt phẳng

Trang giấy, mặt bảng đen, mặt hồ lặng gió, vv… cho ta hình ảnh của một phần mặt phẳng trong không gian.

Người ta quy ước biểu diễn một mặt phẳng bằng một hình bình hành, và dùng các chữ cái in hoa đặt trong dấu ngoặc () để đặt tên cho mặt phẳng ấy. Ví dụ: mặt phẳng (P), mặt phẳng (Q), hoặc viết tắt mp(P), mp(Q), hoặc (P), (Q)…

Điểm thuộc mặt phẳng Với một điểm A và một mặt phẳng (P) có hai khả năng:

* Hoặc điểm A thuộc mp(P). Khi đó ta ki hiệu A 6 mp(P) hay A € (P).

* Hoặc điểm A không thuộc mp(P). Khi đó ta ki hiệu A & mp(P) hay A & (P).

Khi điểm A thuộc mp(P) ta còn nói: “điểm A nằm trên mp(P)” hay “ mp(P) đi qua điểm A” hay “mặt phẳng (P) chứa điểm A”

Hình biểu diễn của một hình trong không gian

Để vẽ hình biểu diễn của một hình trong không gian, người ta đưa ra những quy tắc, chẳng hạn như: 

* Đường thẳng được biểu diễn bởi đường thẳng. Đoạn thẳng được biểu diễn bởi đoạn thẳng.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa