Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Ôn tập chương I

img

Hướng dẫn soạn toán 11 – soạn bài Ôn tập chương I – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn toán 11 | Soạn toán lớp 11 | Soạn toán 11 Chương 1 | Soạn bài Ôn tập chương I | Tài Liệu Chùa

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1.Phép dời hình là phép biến hình không làm thay đổi khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

2. Các tính chất của phép dời hình: Phép dời hình biến đường thẳng thành đường thẳng, đoạn thẳng thành đoạn thẳng, biến góc thành góc bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn bằng nó.

Các phép dời hình cụ thể:

Phép tịnh tiến T theo vectơ u biến mỗi điểm M thành điểm M sao cho MM = u. 

b. Phép đối xứng trục Đ, (trục là đường thẳng) biến mỗi điểm M thành điểm M đối xứng với M qua d.

Phép quay QCO, ) với tâm 0, góc quay ọ biến mỗi điểm M thành điểm M sao cho OM = OM và (OM, OM) = p.

Phép vị tự tâm O, tỉ số k (k + 0) biến mỗi điểm M thành điểm M” sao cho OM = ROM.

Phép đồng dạng có được khi thực hiện liên tiếp một phép vị tự và một phép dời hình.

Các tính chất: Phép vị tự tâm 0, tỉ số k biến đoạn thẳng có độ dài 1 thành đoạn thẳng có độ dài Tk 1, biến đường thẳng thành đường thẳng có cùng vectơ chỉ phương, biến góc thành góc bằng nó, biên tam giác thành tam giác đồng dạng với nó, biến đường tròn bán kính R thành đường tròn bán kính 1k| R. 7. Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có phép dời hình biến hình này thành hình kia.

Hai hình được gọi là đồng dạng với nhau nếu hình này bằng ảnh của hình kia qua một phép vị tự.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa