Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài 6 : Hình bằng nhau và hình đồng dạng

img

Hướng dẫn soạn toán 11 – soạn bài Bài 6 : Hình bằng nhau và hình đồng dạng- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn toán 11 | Soạn toán lớp 11 | Soạn toán 11 Chương 1 | Soạn bài Bài 6 : Hình bằng nhau và hình đồng dạng| Tài Liệu Chùa

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Định nghĩa

Hai hình gọi là bằng nhau nếu có phép dời hình biến hình này thành hình kia.

Thế nào là hai hình đồng dạng Định nghĩa

Hai hình gọi là đồng dạng với nhau nếu có một phép đồng dạng biến hình nay thành hình kia.

Từ định nghĩa của phép đồng dạng ta suy ra:

Hai hình đồng dạng với nhau nếu hình này là ảnh của hình kia qua một phép vị tự. II. BÀI TẬP

Dùng định nghĩa về sự bằng nhau của hai hình, hãy chứng minh: a. Hai đường thẳng có cùng độ dài thì bằng nhau? b. Hai góc có cùng số đo thì bằng nhau? c. Hai đường tròn có cùng bán kính thì bằng nhau?

Hướng dẫn a. Giả sử AB và AB là hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau: AB = AB.

Ta lấy một điểm C không thẳng hàng với A, B và điểm C sao cho hai tam giác ABC và ABC bằng nhau.

Bởi vậy, có phép dời hình f biến tam giác ABC thành tam giác ABC, tức là biến đoạn thẳng AB thành đoạn thẳng AB.

Vậy theo định nghĩa, hai đoạn thẳng đó bằng nhau. b. Giả sử hai góc xOy và xOy có số đo bằng nhau: xOy = x’0’y’.

Ta lấy một hai điểm A và B khác điểm 0, lần lượt nằm trên hai tia Ox, Oy, hai điểm A, B lần lượt nằm trên hai tia Ox và Oy sao cho OA = OA và OB = OB, ta được hai tam giác bằng nhau OAB và OAB.

Như vậy, có phép dời hình f biến tam giác OAB thành tam giác O’A’B, tức là biến góc xOy thành góc xOy. | Vậy theo định nghĩa, hai góc đó bằng nhau.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa