Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài 3: Phép đối xứng trục

img

Hướng dẫn soạn toán 11 – soạn bài Bài 3: Phép đối xứng trục – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn toán 11 | Soạn toán lớp 11 | Soạn toán 11 Chương 1 | Soạn bài Bài 3: Phép đối xứng trục | Tài Liệu Chùa

Phép đối xứng qua đường thẳng còn gọi đơn giản là phép đối xứng trục.

Bài toán 1: Qua phép đối xứng trục Đ, những điểm nào biến thành chính nó?

Hướng dẫn Qua phép đối xứng trục Đ, những điểm nằm trên đường thẳng a biến thành chính nó.

Η Bài toán 2: Nếu phép đối xứng trục 2 biến điểm M thành điểm M thì nó biến điểm M thành điểm nào? Nếu nó biến hình H thành H? thì nó biến hình Họ thành hình nào?

Hình 7.

Hướng dẫn Nếu phép đối xứng trục Đ biến M thành M thì nó biến M thành M. Nếu Đ, biến hình H thành hình H thì nó biến hình H thành hình H.

Định lí Phép đối xứng trục là một phép dời hình.

Bài toán 3: Giả sử Đ, là phép đối xứng trục qua đường thẳng a. Ta chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho Ox chính là đường thẳng a (hình 8)

IM Hãy chứng tỏ rằng nếu M = (x; y) thì Đ (M)

Hình 8 = M = (x; -y)?

Bây giờ lấy 2 điểm tùy ý A( x ; yo) và B( x, y). Hãy viết tọa độ của A’ = (A) và B = Đ (B), rồi dùng công thức tính khoảng cách để chứng minh A’B’ = AB?

Hướng dẫn Giả sử M = (x; y) và Đ. (M) = M, khi đó dễ thấy M = (x; -y). Từ đó suy ra nếu A = (x ; y) và B = (x; y)

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa