Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài 2: Phép tịnh tiến

img

Hướng dẫn soạn toán 11 – soạn bài Bài 2: Phép tịnh tiến – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn toán 11 | Soạn toán lớp 11 | Soạn toán 11 Chương 1 | Soạn bài Bài 2: Phép tịnh tiến | Tài Liệu Chùa

Hệ quả

Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng, tia thành tia, đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn bằng nó, biến góc thành góc bằng nó.

Áp dụng của phép tịnh tiến | Bài toán 1: Cho hai điểm B, C cố định trên đường tròn (O; R), và một điểm A thay đổi trên đường tròn đó. Chứng minh rằng trực tâm tam giác ABC nằm trên một đường tròn cố định?

Hướng dẫn Nếu BC là đường kính thì trực tâm H của tam giác ABC chính là A. | Vậy trực tâm H nằm trên đường tròn (O; R).

Nếu BC không phải là đường kính, vẽ đường kính BB của đường tròn (hình 3). Dễ thấy rằng H là trực tâm của tam giác BABC khi và chỉ khi AH = BC. (Trên hình 3 điều đó suy ra từ nhận xét tứ giác AHCB là

Hình 3 hình bình hành). | Vì vectơ B’C cố định nên phép tịnh tiến theo vectơ đó biến điểm A thành điểm H. Vậy khi A thay đổi trên (O; R) thì trực tâm H nằm trên ảnh của đường tròn (O; R) qua phép tịnh tiến nói trên.

Bài toán 2: Hai người đứng ở hai vị trí A và B cách nhau một con sông (xem rằng hai bờ sông là hai đường thẳng song song) (hình 4). Người ta dự tính xây một chiếc cầu MN bắc qua sông (cố nhiên cầu phải vuông góc với bờ sông) và đắp hai đoạn đường thẳng từ A đến M là từ B đến N. Hình 4 Hãy xác định vị trí chiếc cầu MN sao cho khoảng cách AM + BN ngắn nhất?

MNA’\ M

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa