Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập trắc nghiệm chương II

img

Hướng dẫn soạn toán 11 – soạn bài Bài tập trắc nghiệm chương II – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn toán 11 | Soạn toán lớp 11 | Soạn toán 11 Chương 2 | Soạn bài Bài tập trắc nghiệm chương II | Tài Liệu Chùa

 

* Va CD thì f(x + T) = f(x)

Số T > 0 nhỏ nhất thỏa mãn tính chất trên được gọi là chu kì của f(x).

  1. Tính chất tuần hoàn của hàm số lượng giác Định lý:

– Hàm số y = sinx và hàm số y = cosx là các hàm số tuần hoàn có chu kì 2ật.

– Hàm số y = tanx và hàm số y = cotx là các hàm số tuần hoàn có chu kì TT. 3. Sự biến thiên của hàm số lượng giác

Do tính chất tuần hoàn của hàm số lượng giác, để xét sự biến thiên của chúng, ta chỉ cần xét sự biến thiên của mỗi hàm số trong một chu kì rồi suy ra trên toàn tập xác định của nó. B. GIẢI BÀI TẬP

  1. Hãy xác định giá trị của x trên đoạn

để hàm số y = tanx:

  1. Nhận giá trị bằng 0. c. Nhận giá trị dương.
  2. Nhận giá trị bằng 1. d. Nhận giá trị âm.

Giải

  1. y = tang nhận giá trị bằng 0

tan x = 0

Vì xe-TT; –

nên ta có:

(thỏa)

không xác định

(thỏa) (thỏa)

x= -1= tan (– 1) = 0 x = tan 1 không xác định x = 0 = tan(0)=0 x = r= tan (1) = 0 x 3 = tan( 31 ) không xác định

không xác định Vậy x nhận các giá trị{-T; 0; } b. y = tanx nhận giá trị bằng 1

=> tan x=1= x=-*+ki (kez)

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa