Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Hướng dẫn soạn sử 10 – soạn bài Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn sử 10 | Soạn sử lớp 10 | Soạn sử 10 Bài 36 | Soạn bài Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân | Tài Liệu Chùa

Bài 36 Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÓ SẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA

Câu hỏi: Công nhân làm việc và sinh hoạt trong hoàn cảnh như thế nào?

* Hướng dẫn tra lời:

– Do hệ quả của cách mạng công nghiệp, giai cấp vô sản ra đời từ nửa cuối thế kỉ XVIII, trước tiên ở Anh, đến giữa thế kỉ XIX dần hình thành và lớn mạnh trên phạm vi thế giới.

– Trong các công xưởng tư bản, công nhân phải làm việc hết sức vất vả nhưng chỉ được nhận đồng lương chết đói.

Ví dụ: Ở nước Anh, mỗi ngày công nhân trong các xưởng dệt (kể cả phụ nữ và trẻ em) phải lao động 14 – 15 giờ, thậm chí có nơi 16-18 giờ. Điều kiện làm việc rất tồi tệ bởi môi trường luôn ẩm thấp, nóng nực, bụi bông phủ đầy những căn phòng chật hẹp.

Thêm vào đó, việc sử dụng máy móc làm cho nhiều công nhân luôn phải sống trong cảnh đe doạ bị mất việc làm. Đó là những lí do thúc đẩy giai cấp vô sản đấu tranh chống giai cấp tư sản.

Câu hỏi: Những hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân. Ý nghĩa của nó?

* Hướng dẫn trả lời:

Lúc đầu, do nhận thức còn hạn chế, nhiều công nhân đã tưởng rằng máy móc là nguồn gốc gây nên nỗi khổ của họ. Phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng là hình thức đấu tranh tự phát đầu tiên của giai cấp vô sản. Phong trào này diễn ra từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XIX, trước hết ở Anh rồi lan ra các nước khác. Song, việc đập phá máy móc không đem lại kết quả gì ngoài sự tăng cường đàn áp của giai cấp thống trị. Qua kinh nghiệm của nhiều lần thất bại và sự trưởng thành về ý thức, phong trào đấu tranh của công nhân ngày càng được nâng cao và có tổ chức với hình thức bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm và thành lập các nghiệp đoàn.

+ Ý nghĩa:

– Thể hiện tinh thần đấu tranh chống áp bức, bóc lột ngày càng nâng cao.

– Thể hiện quy luật: đâu có áp bức ở đó có đấu tranh.

Bài tập: Những cuộc đấu tranh của công nhân Anh, Pháp, Đức hồi nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì?

* Hướng dẫn trả lời:

– Những cuộc đấu tranh trên của giai cấp công nhân Anh, Pháp, Đức đều thất bại vì thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng, song đã

đánh dấu sự trưởng thành của công nhân, tạo điều kiện quan trọng cho sự ra đời của lí luận khoa học sau này.

– Nó phản ánh ý thức đấu tranh giai cấp ngày càng nâng cao.

Câu hỏi: !ãy cho biết nội dung tư tưởng của chủ nghĩa xã hội không tưởng.

* Hướng dẫn tra lời:

– Tinh cảnh khổ cực của những người lao động đã tác động vào ý thức, tư tưởng của một số người tiến bộ trong làng ngũ tư sản. Họ nhận thức được những mặt hạn chế của xã hội tư ban, nuong muốn xây dựng một chế độ xã hội tốt đẹp hơn, không có tư hữu, không có bóc lột. T: (trong đó là nội dung của chủ nghĩa xã hội không tưởng mà đại biểu xuất sắc là Xanh Xi-mông, Sác-lơ Phu-ri-ê ở Pháp và Rô-be Ô-oen ở Anh.

– Xanh Xi-mông kịch liệt phê phán chế độ áp bức bóc lột, kêu gọi xây dựng một xã hội công bằng, trong đó mọi người được thỏa mãn về vật chất và tinh thần.

– S.Phu-ri-ê phê phán xã hội tư bau tột cách sâu sắc, đề ra kế hoạch cải tạo xã hội bằng việc lập ra nhùng đơn vị lao động, trong đó mọi người lao động theo kế hoạch, có thời gian nghỉ ngơi.

– R.O-oen tổ chức một số công xương kiểu mẫu ở Anh, ở Mĩ, trong đó công nhân chỉ làm việc 10 giờ rười một ngày, được trả lương cao và được hưởng phúc lợi tập thể. Ông cũng chủ trương đi đến chủ nghĩa xã hội bằng cách tuyên truyền, thuyết phục và nêu gương.

– Công lao của các nhà chu nghĩa xã hội không tưởng là phê phán sâu sắc xã hội tư bản, có ý thức bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân, dự đoán thiên tài về xã hội tương lai. Nhưng họ không phát hiện được những quy luật phát triển của chế độ tư bản và cũng không nhìn thấy lực lượng xã hội có khả năng xây dựng xã hội mới là giai cấp công nhân.

Câu hỏi: Giai cấp công nhân công nghiệp ra đời khi nào?

* Hướng dẫn tra lời

– Chủ nghĩa tư bản ra đời và phát triển, xã hội ngày càng phân chia thành hai lực lượng lớn, đối lập nhau về mặt yêu ơi: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

– Đội ngũ vô sản bắt nguồn từ từng !!ong dân mất đất, phải rời bỏ quê hương ra thành thị tìm đường sinh sống trog các công xưởng, nhà máy. Nhiều thợ thủ công ở thành thị bị phá sản cũng trở thành công nhân.

| – Do lệ quả của cách mạng công nghiệp, giai cấp vô sản ra đời từ nửa cuối thế kỉ XVIII, trước tiêu là ở Anh, đến giữa thế kỉ XIX dần dần hình thành và lớn mạnh trên phạm vi thế giới.

Câu hỏi: Qua những cuộc khởi nghĩa của công nhân ở Anh, Pháp, Đức vào nửa đầu thế kỉ XIX, hãy nêu những ưu điểm và hạn chế của công nhân thời đó.

* 1lượng cần tra lời

– Ưu điểm:

+ Thể hiện được ý thức đấu tranh chống áp bức bóc lột của giai cấp công nhân.

+ Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân: từ đấu tranh kích tế dần dần chuyển sang đấu tranh chính trị.

+ Tạo điều kiện quan trọng cho sự ra đời của lí luận khoa học sau này.

– Hạn chế:

+ Tất cả các cuộc đấu tranh cuối cùng bị thất bại vì thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng.

+- Vẫn còn nặng và đấu tranh kinh tế, đòi quyền lợi trước mắt.

Câu hỏi: Hãy cho biết những mặt tích cực và hạn chế của học thuyết xã hội chủ nghĩa không tưởng.

* Hướng dẫn tra lời:

– Tích cực:

1 Nhận thức được những mặt hạn chế của xã hội tư ban, mong muốn xây dựng Việt chỉ độ xã hội tốt đẹp hơn.

+ Phê phán sâu sắc xã hội tư bản, có ý thức bảo vệ cho quyền lợi cho giai cấp công nhân, dự đoán thiên tài về một xã hội tương lai.

– Hạn chế:

+ Không phát hiện được những quy luật phát triển của chế độ tư bản.

+ Không nhìn thấy lực lượng có khả năng xây dựng xã hội mới là giai cấp công nhân.

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA

Bài tập: Lập niên biểu về các cuộc đấu tranh của công nhân Pháp, Anh, Đức cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

* Hướng dẫn tra lời:

(6.7)

Bài tập: Lập bảng tóm tắt về các quan điểm và chủ trương của các nhà xã hội không tưởng.

* Hướng dẫn tra lời:

(6.8)

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa