Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại

Hướng dẫn soạn sử 10 – soạn bài Tây Âu thời kì trung đại  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn sử 10 | Soạn sử lớp 10 | Soạn sử 10 Bài 11 | Soạn bài Tây Âu thời kì trung đại | Tài Liệu Chùa

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÓ SÂN TRONG SÁCH GIÁO KHOA

Câu hỏi: Nguyên nhân và điều kiện của các cuộc phát kiến địa lí.

* Hướng dẫn trả  lời:

Nguyên nhân:

– Vào thể k XV, kinh tế hàng hoá ở châu Âu phát triển, nhu cầu của siản xuất xã hội, nhu cầu tiêu dùng của quý tộc phong kiến ngày càng tăng, đòi hỏi nhiều hại vẻ lhing loi, nguyên liệu, vàng bạc, thị trường từ các nước phương Đông.

– Trong khi đó, việc buôn bán trực tiếp với các nước phương Đông lại 6 ách tic clo con đường giao lưu thươ11g mại quận Tây Á và Địa Trung Ilai bị ngurờ Thổ Nhi Kichiem clọc quyển. Do vậy, đã thay sinh ra nhu cầu tìm hiểu con đường nới.

Những điều kiện:

– Khoa học – kĩ thuật có những bước tiến đáng kể: tiêu biểu về địa lí, ở đại đương sự lung la bàn.

– Kĩ thuật đóng tàu có những bước tiến mới: tàu có bánh lái, có hệ thống luồm lớn, có sau khi boong để có thể đặt lại bác. Ca-ra-ven đã trở thành loại tàu và đại chương cliu tiên trong lịch sử thể giới.

Câu hỏi: Trình bày những cuộc phát kiến lớn về địa lí.

* Hướng dẫn trả lời:

– Năm 1492, C.Cô-lôm-bo cùng với đoàn thuy thu 90 người trên ba chiếc tàu biển và từ Tây Ban Nha đi về phía tây. ra Đại Tây Dương mênh mông. Ông đã đáo đao Cu-ba và một số đạo khác ở vùng biên Ăng-ti. Quay trở về Tây Ban Nha, Cô-lôm-bo được phong làm Phó Vương Án Độ và nhận danh hiệu quý tộc. Chính (0-loai-bo là người phát hiện ra châu Mì, nhưng cho đến lúc chết, ông vẫn nhận tương li An Độ.

– Năm 1997, Va-xco do Ga-ma chi huy một đoàn tàu gồm 4 chiếc với 160 thủy thủ đi tinh xứ sở huyền thoại ở phương Đông. Ông rời cảng Li-xbọn ngày 8-71497, Ung quanh châu Phi dến Ca-li-cút trên bờ biển tây nam Án Độ vào tháng 5 – 1498. Khi trở về Li-xbon, nhân dân chào mừng ông như một người chiến thắng. Sau đó, Va-xco đơ Ga-ma được phong làm Phó vương Ấn Độ.

– Minh 1519, đoàn tàu của Ma-gian-lan đi vòng quanh thế giới bằng đường bien. Dàn tiu cua ong đi vòng qua điện cực Nam châu Mĩ, tiến vào dại dương mà Ông Lọi là Thái Bình Dương. Dọn quần đao Phi-lip-pin, trong một trận giao tranh với thỏ lin, ông đã bị giết chết. Các thuy thu của Ma-gien-lan tiếp tục lên đường, họ đã dạt vào hòn đảo lương liệu, quần đảo Ma-lác-ca, rồi trở về Ma-đrit ( Tây Ban Nha), hoàn thành công việc khó khăn nhất thời đó.

Câu hỏi: Những biểu hiện của sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở châu Âu là gì?

* Hướng dẫn trả lời:

– Tư thế kỉ XVI. sự giải thể của quan hệ sản xuất phong kiến, cùng với những tiến bộ khoa học – kĩ thuật đã tạo điều kiện cho quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành. Biểu hiện: là công trường thủ công thay thể cho xương thủ công phường 1ọi. Công trường thi công có ba đặc điểm khác biệt:

Quy mô sản xuất lớn hơn xương thủ công.

• Chuyên môn hoá lao động.

• Không còn quan hệ thợ cả – thợ bạn – thợ lọc nghề mà thay vào đó là

quan hệ giữa chu và thợ.

• Trong nông nghiệp, đã xuất hiện những trang trại lớn. Nông dân không có ruộng đất, làm công ăn lương cho người chủ trang trại.

– Trong thương mại, các thương hội trung đại đã được thay thế bằng các Công ti thươn; mại có vai trò kinh tế to lớn trên một địa bàn rộng.

– Ti đã có những biến đổi, các giai cấp mới được hình thành. Những chủ xưởng, chi ngân hàng, chủ đồn điều hợp thành giai cấp tư sản xã hội Tây Âu; xuất hiện tầng lớp phú thương hết sức giàu có. Đó là những nhà tư bản thương mại. Những người làm thuê, bị bóc lột trở thành giai cấp công nhân.

Câu hỏi Vi sao có sự xuất hiện của phong trào Văn hoá Phục hưng.

* Hướng dẫn trả lời:

– Bước vào thời hậu kì trung đại, bộ mặt Tây Âu có nhiều thay đổi:

Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành ngay trong lòng xã hội phong kín.

+ Những tiến bộ của khoa học – kĩ thuật giúp con người thoát khỏi tình trạng lạc hậu, nhận thức được bản chất của thế giới.

– Lúc đó, giai cấp tư sản đại diện cho một phương thức sản xuất tiên tiến muốn khôi phục lại tinh hoa văn hoá xán lạn của các quốc gia cổ đại Hi Lạp và Ra-ma,

mặt khác cũng góp phần xây dựng nền văn hoá mới, đề cao giá trị con người, đòi quyền tự do cá nhân, coi trọng khoa học – kĩ thuật.

– Thời kì này cải cách tôn giáo diễn ra mạnh liệt để đấu tranh với hệ tư tưởng lỗi thời của Giáo hội và của giai cấp quý tộc phong kiến đang cản trở sự phát triển của xã hội.

– Cuộc đấu tranh sôi nổi của nông dân chống áp bức bóc lột của lãnh chúa phong kiến và tăng lữ đã làm hậu thuẫn cho giai cấp tư sản.

Tất cả các điều kiện đó dẫn đến sự ra đời và phát triển của phong trào văn hoá Phục hưng.

Câu hỏi: Trình bày những nét chính của cuộc Chiến tranh nông dân Đức.

* Hướng dẫn trả lời:

Nguyên nhân:

– Ở Dức sau cuộc cải cách tôn giáo, nền kinh tế thấp kém, chế độ phong kiến bảo thủ đã cản trở việc vươn lên của giai cấp tư sản. Người nông dân bị bóc lột nặng nề nên đã tiếp thu cải cách tôn giáo, tiếp thu tư tưởng của Lu-thơ.

– Ảnh hưởng của phong trào Cải cách tôn giáo đến nông thôn Đức, nông dân nổi dậy khởi nghĩa. SÁCH TÀI

Diễn biến:

– Người lãnh đạo phong trào là Tô-mát Muyen-XU.

– Trong giai đoạn đầu, phong trào nông dân giành được một số thắng lợi. Họ chiếm được 1/3 lãnh thổ Đức.

– Cuối cùng thất bại. bị đàn áp dã man.

Câu hỏi: Nêu những hệ quả của những cuộc phát kiến lớn địa lí.

* Hướng dẫn trả lời:

– Phát kiến địa lí được coi như một cuộc cách mạng thực sự” trong lĩnh vực giao thông và tri thức:

+ Giúp con người hình dung được hình ảnh chính xác về hành tinh, về bề rộng và hình thái Trái Đất. Nó giúp con người hiểu biết về con đường mới, vùng đất mới, dân tộc mới.

+ Phát kiến dịa lí đã mở ra những đường giao thông buôn bán mới, tạo ra thị trường mới.

+ Nó chấm dứt thời kì cách biệt Đông – Tây, mở ra giai đoạn mới trong giao lưu quốc tế giữa các quốc gia và các nền văn minh, văn hoá khác nhau.

– Phát kiến địa lí đã đáp ứng được yêu cầu khách quan đặt ra cho nó. N, góp phần đem lại cho các triều đình và thương nhân châu Âu những hàng hoá, nguyên liệu vô cùng quý giá nhiều vàng bạc, châu báu thúc đẩy công thương nghiệp châu Âu phát triển.

– Phát kiến địa lí đã mở ra thời kì xâm chiếm, cướp bóc thuộc địa ở châu Phi, Mi La-tinh, châu Á, mở đầu cho sự ra đời của chủ nghĩa thực dân.

Bài tập: Tại sao vào thời hậu kì trung đại, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện ở Tây Âu?

* Hướng dẫn trả lời:

Tích luỹ tin bản có hai điều kiện: Tr bản (vốn) và nhân công.

– Tư bản (vốn): được tích luỹ trong thời gian dài, bằng nhiều con đường khác nhau.

+ Bằng sự phát triển buôn bán, tiền của tập trung trong tay một số người.

+ Qua cuộc phát kiến địa lí tìm ra những vùng đất mới đã thúc đẩy quá trình xâm chiếm thuộc địa. Buôn bán ở thuộc địa, cướp bóc thuộc địa, buôn bán nô lệ da đen… đã tạo ra những khoản siêu lợi nhuận khổng lồ cho các nước Tây Âu. – Nhân công:

+ Đối với nông dân. Tiến hành phong trào “Rào đất cướp ruộng, biến ruộng đất của nông dân thành đồng cỏ chăn cừu phục vụ cho sản xuất len dạ. Nông dân bị mất ruộng đất, chỉ còn con đường làm thuê, bán sức lao động cho những ông chủ giàu có (điển hình nhất là ở Anh từ thế kỉ XVI).

+ Đối với thợ thi công: Ở thành thị, nhiều thợ thủ công do rủi ro, do vay nặng lãi, do thuế khoá – đã mất tư liệu sản xuất, phải đi làm thuê.

– Vào thời hậu kì trung đại ở TâyÂu đã hội đủ các điều kiện đó nên đã xuất hiện quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Câu hỏi: Hãy nêu tính chất của phong trào Văn hoá Phục hưng.

* Hướng dẫn trả lời:

+ Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội.

+ Để cao giá trị con người.

+ Đòi tự do cá nhân.

+ Đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan mới.

Câu hỏi: Trình bày đặc điểm và ý nghĩa của Cải cách tôn giáo.

* Hướng dẫn tra lời:

– Đặc điểm:

+ Cải cách tôn giáo là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tôn giáo nhằm chống lại tôn giáo đã lỗi thời, lạc hậu của chế độ phong kiến đang trên đà suy vong..

+ Cải cách tôn giáo là không thu tiêu tôn giáo, mà dùng những biện pháp ôn hoà để quay về giáo lí Ki-tô nguyên thuỷ.

+ Cải cách tôn giáo là đòi thủ tiêu vai trò của Giáo hội, Giáo hoàng, đòi bỏ các thủ tục và nghi lễ phiền toái.

– Ý nghĩa:

. + Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến.

+ Cổ vũ và mở đường cho nền văn hoá châu Âu phát triển cao hơn.

Câu hỏi: Ý nghĩa của cuộc Chiến tranh nông dân Đức.

* IIarớng dẫn tra lời:

– Nó biểu hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt và khí phách anh hùng của nông dân Đức đấu tranh chống lại Giáo hội và phong kiến.

– Nó cũng báo hiệu sự khủng hoảng suy vong của chế độ phong kiến.

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP KHÔNG CÓ TRONG SÁCH GIÁO KHOA

Bài tập: Lập bảng thống kê về các cuộc phát kiến lớn về địa lí theo yêu cầu sau:

– Thời gian.

– Tên cuộc phát kiến.

– Kết quả từng cuộc phát kiến địa lí.

* Hướng dẫn trả lời:

(h3.5)

Bài tập: Vẽ sơ đồ về sự xuất hiện quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu?

* Hướng dẫn trả lời

(h 3.6)

Bài tập: Hãy trình bày hậu quả của quá trình tích luỹ tư bản nguyên thuỷ theo bảng kê sau:

(h3.7)

* Hướng dẫn tra lời:

(h3.8)

Câu hỏi: Hãy phân tích các quá trình hình thành đội ngũ lao động làm thuê ở Tây Âu?

* Hướng dẫn trả lời:

Quá trình tích luỹ tư ban nguyen thuy đòi hỏi phải có lực lượng lao động làm thuc. Sự bản cùng loa. sự tước đoạt tư liệu sản xuất của người lao động nông dân, thợ thu công) đã đáp ứng những đòi hỏi đó.

– Đối với nông dân: Nông dân vốn đã bị bần cùng hoà do gánh nặng của thuế mi, đo sự tàn phá của chien tranh. Đến thời hậu kì trung đại, xuất hiện hiện tượng tước đoạt ruộng đất, đuôi nông dân ra khỏi vườn tược, nhà cửa, đồng ruộng của họ. Từ thẻ ki XVI, ở Anh có phong trào “Rào đất cướp ruộng, biến ruộng đất thành đồng cỏ chăn cừu để sản xuất len dạ. Nông dân bị mất ruộng đất, chỉ còn con đường làm thuê, bán sức lao động cho những ông chủ giàu có.

– Đối với thợ thủ công: Ở thành thị, nhiều thợ thủ công do rủi ro, do vay nặng lài, thuc khoá… đã mất tư liệu sản xuất, phải đi làm thuê.

Câu hỏi: Nêu những thành tựu của Văn hoá Phục hưng.

* Hướng dẫn trả lời:

– Thành tựu của nền văn hoá Phục hưng:

+ Khoa học – kĩ thuật có những bước tiến vượt bậc.

+ Văn học, nghệ thuật phát triển phong phú.

+ Các tài năng nơ rộ:

Ra-bơ-le vừa là nhà văn, vừa là nhà y học lớn

De-các-lơ không những là nhà toán học xuất sắc mà còn là nhà triết học lớn.

Lê-ô-na-đa Vanh-xi là nhà học sĩ thiên tài, cũng là kĩ sư nổi tiếng.

Sếch-xpia là nhà soạn kịch vì đại…

Câu hỏi: Ý nghĩa của phong trào Văn hoá Phục hưng.

* Hướng dẫn trả lời:

– Dã đánh bại hệ tư tưởng lỗi thời của phong kiến và Giáo hội Thiên Chúa.

– Đề cao những giá trị tốt đẹp cao quý của con người.

– Là bước tiến kì diệu trong lịch sử văn minh Tây Âu.

– Văn hoá Phục hưng là một “cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”, mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hoá châu Âu và văn hoá của con người.

Bài tập: Điền sự kiện vào niên đại sau đây để chứng tỏ Văn hoá Phục hưng ra đời và phát triển mạnh mẽ ở Tây Âu.

* Ilurớng dẫn tra lời:

(h3.9)

* Hướng dẫn trả lời:

(h3.10)

 

Câu hỏi: Hãy trình bày nguyên nhân dẫn đến Cải cách tôn giáo ở Tây Âu thời trung đại?

* Hướng dẫn tra lời:

– Thời trung đại, Ki-tô giáo là chỗ dựa vững chắc nhất và là hệ tư tưởng của chế độ phong kiến châu Âu, chi phối toàn bộ đời sống tinh thần xã hội.

– Đến thời hậu kì trung đại, Giáo hội trở nên thối nát, phản động, ngăn cản hoạt động của giai cấp tư sản đang lên.

– Nhu cầu của giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân là cần có một Giáo hội mới với một hệ thống giáo lí mới phù hợp với thời đại mới. Đó là nguyên nhân nổ ra phong trào Cải cách tôn giáo.

Câu hỏi: Nêu những nét cơ bản cải cách tôn giáo của Lu-thơ và Can-vanh. Tác dụng của các cuộc cải cách đó?

* Hướng dẫn trả lời:

– Cải cách của Lu-thơ: Lu-thơ là người khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo ở nước Đức. Ông không muốn thu tiêu tôn giáo mà chi dùng biện pháp ôn hoa, quay về với Giảo lí Ki-tô nguyên thuỷ. Lu-thơ muốn thủ tiêu vai trò của Giáo hội, bài bỏ những thủ tục và lễ nghi phiền toái. Ông chủ trương cứu vớt con người bằng lòng tin. Cải cách của Lu-thơ mang tính nửa vời.

– Cải cách của Can-vanh: Chủ trương duy trì tín ngưỡng, tôn sùng Thượng đế. quay về với Giáo lí Ki-tô nguyên thuỷ. Bên cạnh đó, ông muốn xoá bỏ cơ sở kinh tế của Giáo hội, thủ tiêu địa vị xã hội của tăng lữ. Can-vanh còn tích cực ủng hộ sự làm giàu. Vì vậy, học thuyết của ông được giai cấp tư sản ủng hộ.

– Tác dụng của Cải cách tôn giáo:

Nó tấn công trực tiếp vào Giáo hội Thiên Chúa và vào chế độ phong kiến.

+ Nó châm ngòi cho phong trào đấu tranh nông dân, tiêu biểu là chiến tranh nông dân Đức.

Câu hỏi: Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của cuộc Chiến tranh nông dân Đức?

* Hướng dẫn trả lời:

– Thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu sự đoàn kết giữa các vùng trong nước, giữa các thành phần và hội tham gia phong trào.

– Đây là cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại nhất châu Âu, nó phản ánh lòng căm thù của quần chúng bị áp bức. Đó là những trang sử vẻ vang nhất của nước Đức

thời trung đại và được uống đầu viết lên bằng nhau của mình. Nó đã góp sức vào “trận chiến đấu thứ nhất chống chế độ phong kiến của giai cấp tư sản châu Âu”.

Bài tập: Chi nội dung vào cột B cho phù hợp với cột A sau đây:

(h 3.11)

 

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa