Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skills 2

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 9 lớp 7: Skills 2  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 9 | Soạn anh unit 9 lớp 7: Skills 2  | Tài Liệu Chùa

 

Listening (Nghe)

1. Nhìn o hình bên dưới. Bạn nghĩ đó là loại lễ hội gì? Chia sẻ ý kiến với bạn học

Music festival (Lễ hội âm nhạc)

Nghe Nick nói về một lễ hội âm nhạc mà cậu ta tham gia. Chn Đúng (T) hoặc Sai (F). Sửa những câu sai

Đảo Wight là lễ hội nổi tiếng nhất trên thế giới. (F)

→ One of the most famous festivals in our country, not in the world.

Một trong những lễ hội nổi tiếng nhất ớc chúng tôi, không phải trên thế giới. 2. Khoảng 60 ngàn ngưi đã tham gia lễ hội vào năm rồi. (T)

Nick và gia đình anh ấy đã ở một khách sạn gần khu cắm trại. (F)

+ They stayed in a tent. Họ ở trong lều.

Jon Bon Jovi là ca sĩ yêu thích của Nick. (F)

He’s Nick’s dad’s favourite singer.

Ông ấy là cha ca ca sĩ mà Nick yêu thích.

Ban nhạc của Jon Bon Jovi đã trình diễn gần 3 giờ. (T)

 

Nghe lại và trả lời các câu hỏi

Khi nào lễ hội diễn ra?

It takes place every June. Nó diễn ra vào mỗi tháng 6. 2. The Killers và the Stone Roses là gì?

They are music bands. Họ là các ban nhạc.

Jon Bon Jovi đã thu hút khán thính giả như thế nào?

He interested the audience with the hit songs.

Ông ấy thu hút khán giả với những bài hát.

Nick và gia đình anh ấy cũng đi đâu?

They also went to the Bohemian Woods.

Họ cũng đi đến khu rừng Bohemian.

Họ làm gì ở đó?

They enjoyed a mix of good music from around the world.

Họ thưởng thức tuyển tập âm nhạc hay từ khắp thế giới.

Nghĩ về một lễ hội bạn đã tham gia và ghi chú về nó như bên dưới

Name of festival – Tet Holiday Flower Festival (Lễ hội hoa xuân)

What was the festival?

Lễ hội đó là gì?

They display and decorate Nguyen Hue Street in Ho Chi Minh city with many flowers and lights.

Họ trưng bày và trang trí đường Nguyễn Huệ ở Thành phố Hồ Chí Minh với rất nhiều hoa và đèn.

Who celebrated it? Ai tổ chức? Ho Chi Minh City People’s Committee.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

How was it held?

Nó được tchức như thế nào?

People decorate the street with many kinds of flower for 1 week in Tet Holiday. People come there to enjoy the flowers and take pictures.

Người ta trang trí đường Nguyễn Huệ với nhiều loại hoa trong vòng 1 tuần vào dịp Tết, Người ta đến đó để thưởng thức hoa và chụp hình.

Why was it held?

Tại sao nó được tổ chc?

They do it to welcome Tet Holiday.

Họ tổ chức để chào mng dịp Tết.

When was it held?

Nó được tổ chức khi nào?

In Tet Holiday. Vào dịp Tết.

Viết một đoạn văn ngắn về lễ hội mà bạn tham gia. Sử dụng những ghi chú bên trên

  I used to attend the Tet Holiday Flower festival. It’s called Nguyen Hue Flower street Festival. It is held in Nguyen Hue Street in District 1, Ho Chi Minh city. It is celebrated by Ho Chi Minh City People’s Committee. They display and decorate the street with many kinds of flowers and lights. Many people come there to enjoy the beautiful flowers and take pictures.

  Tôi từng tham gia Lễ hội Hoa Tết. Nó được gọi là Lễ hội đường hoa Nguyn Huệ Nó được tổ chức ở đường Nguyễn Huệ, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nó được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Họ trưng bày và trang trí đường phố với nhiều loại hoa và đèn chùm. Nhiều người đến đó để thưởng thức hoa và chụp hình.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa