Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Looking back

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 9 lớp 7: Looking back  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 9 | Soạn anh unit 9 lớp 7: Looking back  | Tài Liệu Chùa

 

Vocabulary (Từ vựng)

Sắp xếp lại các chữ cái để làm thành lý do tổ chức lễ hội. Sau đó nối chúng với những bức hình của lễ hội

religious (tôn giáo)

music (âm nhạc) s

uperstitious (tin đồn mê tín)

seasonal (theo mùa)

Hoàn thành các câu với hình thức kừ cằm ính c trong dấu ngoặc đơn

Nhiều hoạt động văn hóa và nghệ thuật được tổ chức như là một phần của Lễ hội hoa ở Đà Lạt. (cultural)

Tôi đã xem cuộc trình diễn diễu hành hoa khi tôi tham gia lễ hội hoa năm rồi. (parade)

Chúng tôi đã có một bữa ăn mừng ngày sinh nhật của ông.

(celebratory/celebration)

Mùa Giáng sinh cũng được gọi là mùa lễ hội. (festival)

Tôi thích những màn trình diễn bài hát dân gian. (performance)

 

Có một lễ kỷ niệm cho những cô gái Nht vào ngày 3 tháng 3 hàng năm. (celebration)

Grammar (Ngữ pháp)

Hoàn thành mỗi câu hỏi với câu hỏi H-WH thích hợp. Có hơn 1 câu hỏi được chấp nhận

Nhìn vào bức hình này! Bạn đang làm gì với những cây nến vậy? (What) Bạn đã ở chỗ nào khi ra Hà Nội? (Where)

Bạn phát âm tên của lễ hội như thế nào? (How)

Em trai của bạn thích Lễ hội hoa Tulip Tesselaar hơn hay lễ hội Thời gian hoa Tulip? (Which)

Người ta tổ chức lễ hội Dewali ở đâu/khi nào/như thế nào/để làm gì? (Where/When/ How/Why)

Họ đã đến Đà Nẵng khi nào? Vào ngày 29 tháng Tư. (When)

Tạo thành cầu riêng của bạn với cụm trạng từ trong khung

Nguyen Hue flower street festival is held in Ho Chi Minh City.

Lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh.

They would like to say thanks for what they have from this festival.

Họ muốn nói lời cảm ơn cho những gì họ có được từ lễ hội này.

I visited this festival last December.

Tôi đã thăm lễ hội này vào Tháng 12 năm rồi. 4.

This town is more beautiful with apricot blossoms.

Thành phố thêm đẹp hơn với hoa mai.

My family come to that festival every year.

Gia đình tôi đến lễ hội đó mỗi năm. .

 

Communication (Giao tiếp)
5. Đóng vai theo cặp. Học sinh A là một nời phóng viên. Học sinh B là một học sinh cấp hai. Tiếp tục bài đàm thoại bên dưới

Reporter: I’m a reporter from Culture Magazine. Can I ask questions about your favourite festival?

Phóng viên: Tôi là phóng viên từ tạp chí Văn Hóa. Tôi thể hỏi bạn vài câu hỏi về lễ hội yêu thích của bạn không?

Student: Yes, of course. I like the elephant race festival best.

Học sinh: Vâng được. Tôi thích lễ hội đua coi nhất.

Reporter: Well, where’s the festival held?

Phóng viên: Ô, nó được tổ chức ở đâu?

Student: Ah, it’s held in Daklak province.

Học sinh: Nó được tổ chức ở tỉnh Đắk Lắk.

Reporter: When is it held?

Phóng viên: Nó được tổ chức khi nào?

Student: It’s normally held in every March.

Học sinh: Nó được tổ chức vào tháng Ba hằng năm.

Reporter: Is it crowded?

Phóng viên: Nó có đông đúc không?

Student: Yes, it’s very crowded with many tourists and local people!

Học sinh: Có. Nó rất đông đúc với nhiều khách du lịch và người địa phương. Reporter: When did you come there?

Phóng viên: Bạn đến đó khi nào?

Student: I came there last March.

Học sinh: Mình đến đó vào tháng Ba năm ngoái.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa