Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Communication

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 9 lớp 7: Communication  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 9 | Soạn anh unit 9 lớp 7: Communication  | Tài Liệu Chùa

Extra vocabulary (Từ vựng bổ sung)

Thanks giving: Lễ Tạ ơn feast: yến tiệc

gravy: nướng thịt

stuffing: thịt nhồi

turkey: gà tây

  cranberry: việt quất

Nhìn vào động vt bên dưới. Thảo luận những câu hỏi bên dưới với bạn

a) Động vật đó là gì?

Turkey (một con gà tây).

b) Tại sao nó lại là con vật đặc biệt ở vài nước?

It’s one of the traditional foods of an important festival.

Nó là một trong những món ăn truyền thống của mt lễ hội quan trọng.

c) Bạn có biết bất kỳ lễ hội nào mà con vật này quan trọng không?

Thanks giving (Lễ Tạ ơn).

Nghe và kiểm tra u trả lời của bạn

3. m theo cặp, viết Đúng (T) hoặc Sai (F) cho những u sau Sau đó nghe kiểm tra lại

Lễ Tơn là một lễ hội theo mùa chỉ được tổ chức ở Mỹ. (F)

It’s also held in Canada.

Nó cũng được tổ chức ở Canada. \

Nó được tổ chức vào ngày thứ Năm của tuần thứ Ba tháng 11. (F)

It’s celebrated on the fourth Thursday of November and in Canada, it’s celebrated on the second Monday of October.

Nó được tổ chức vào ngày thứ Năm của tuần lễ thứ tư trong tháng 11 và ở Canada, nó được tổ chức vào ngày thứ Hai của tuần lễ thứ hai trong tháng 10.

Bạn bè và gia đình cùng tụ họp ăn tiệc. (T)

Ở nhiều gia đình, chỉ những người lớn chuẩn bị bữa tiệc. (F)

Children also take part in food preparation. .

Trẻ em cũng tham gia chuẩn bị thức ăn.

Bánh mì bắp là một trong những món ăn truyền thống. (T)

Sau bữa tiệc, mọi người luôn luôn ở nhà để chơi trò chơi nhóm. (F)

Some people like to go for a walk or take naps.

Vài người thích đi dạo hoặc đi ngủ.

7. Người ta giúp đỡ những người kém may mắn vào ngày lễ Tạ Ơ (T)

Làm theo cặp. Tưởng tượng một trong các bạn từ Mvà mt người khác từ Phú Yên, Việt Nam. Hỏi và trả lời những câu hi về ngày Lễ Tạ ơn và Hội mưa, mt lễ hội thu hoạch ở Phú Yên. Sử dụng thông tin trong bài học này và ở trang 35

A: This picture is beautiful. Where did you take it?

Bức ảnh này thật đẹp. Bạn chụp nó ở đâu vậy?

B: I took it in Hoi Mua festival in my village.

Do you have a harvest festival in your country?

Mình chụp nó ở Lễ hội Mưa ở làng mình. Bạn có lễ hội thu hoạch ở quốc gia bạn chứ?

A: Sure. It’s Thanksgiving. When do you celebrate Hoi Mua festival?

Có. Nó là Lễ Tạ ơn. Khi nào bạn tổ chức lễ hi mưa?

B: In March. What about Thanksgiving? Vào tháng 3. Còn Lễ Tạ ơn?

A: It’s in November.

Nó vào tháng 11.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa