Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

A closer look 1

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 9 lớp 7: A closer look 1  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 9 | Soạn anh unit 9 lớp 7: A closer look 1  | Tài Liệu Chùa

 

Vocabulary a(Từ vựng)

a) Bạn có thể hoàn thành bảng bên dưi với những động từ, danh tính từ thích hợp? Nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn

 

Verb (động từ) Noun (danh từ) Adjective (tính từ)
celebratory
festival 2. festive
3.  parade parade
4. culture cultural
perform performer

5. performance

 

b) Bây giờ hoàn thành các câu sau với những từ trong bảng a. Bạn không cần sử dụng tất cả các từ. Chữ cái đầu tiên của từ đã được cho                                              Carnival (Carnival ở Bồ Đào Nha) là một lễ hội phổ biến (festival) ở nhiều quốc gia Nam Mỹ. Nó thường diễn ra vào tháng hai và người dân Nam Mỹ tổ chức ăn mừng theo những cách khác nhau. (celebrations) Nó mang đến cho con người một cơ hội lớn để học hỏi về văn hóa thật sự của (culture) Người ta mặc quần áo truyền thống và diễu hành qua các con đường, chơi nhạc samba và nhảy múa. (parade) Điểm nhấn của Rio Carnival là cuộc diễu hành Samba với hàng ngàn người trình diễn từ những trường Samba khác nhau. (performers)

2. Làm theo nhóm, chọn một lễ hội. Lần lượt nói tên lễ hội đó và thêm o hành động

A: Tôi sẽ đến Rio Carnival để xem những người trình diễn múa.

B: Tôi sẽ đến Rio Carnival để xem những người trình diễn múa và những nhạc công chơi nhạc samba.

PRONUNCIATION (Phát âm) Nhấn âm với từ có hai âm tiết Chú ý: Mỗi từ chỉ có một trong âm chính; Trọng âm được nhấn vào nguyên âm, không phải phụ âm của âm tiết. Nguyên tắc 1: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ex: Danh từ: sister, culture, monkey,...

Tính từ: happy, sunny,… Đối với động từ nếu âm tiết thứ hai chứa nguyên âm ngắn và kết thúc không nhiều hơn một phụ âm thì trong âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ex: ‘enter, ‘travel,… Đối với các động từ có âm tiết cuối cha ow thì trọng âm cũng rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ex: ‘follow, ‘borrow,… Đối với một số từ có 2 âm tiết vừa là động từ vừa là danh từ. Khi là danh từ, trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ nhất.

Ex: ‘desert, ‘record, ‘contrast,… Nguyên tắc 2: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Hầu hết động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Ex: de’cide, be’gin, pre’pare, en’joy,...

Nghe và lặp lại các từ. Sau đó nghe lần na và đặt chúng vào ct chính xác theo dấu nhấn

Nhấn âm đầu: gather, picture, artist, lovely, famous Nhấn âm hai: relax, enjoy, hotel, describe, rename

Khoanh tròn từ với một dấu nhấn khác những từ còn lại. Sau đó nghe và kiểm tra

1, balloon: quả bong bóng

complete: hoàn thành

prepare: chuẩn bị

alone: một mình

tidy: gọn gàng

 

5. Đọc những câu sau đánh dấu nhấn vào những âm được nhấn trong

những từ gạch dưới. Sau đó nghe, kiểm tra lặp lại

1. Chúng tôi sẽ thảo luận dự án lễ hội của chúng tôi. (project)

2. Nhiều vũ công đến Rio de Janeiro để tham gia dự Rio Carnival. (dancers)

Tôi nghĩ không ai sẽ trả lời điện thoại bởi vì họ đã đi xem lễ hội âm nhạc. (“answer, ‘music)

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa