Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Communication

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 8 lớp 7: Communication  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 8 | Soạn anh unit 8 lớp 7: Communication  | Tài Liệu Chùa

 

Extra vocabulary (Từ vựng bổ sung)

survey (khảo sát)

violence (bạo lực) .

go ahead (cứ tiến hành)

(1) survey

(2) actor

(3) Tom Cruise

(4) actress

(5) Angelina Jolie

Nick: Xin lỗi Dương. Mình đang làm một cuộc khảo sát về những diễn viên yêu thích. Mình hỏi bạn vài câu hỏi được chứ?

Dương: Được thôi. Cứ hỏi đi Nick.

Nick: Bạn nghĩ ai là diễn viên nam hay nhất?

Dương: Đó là Tom Cruise.

Nick: Và bạn nghĩ ai là diễn viên nữ hay nhất?

Dương: Mình nghĩ là Angelina Jolie.

Nick: Cảm ơn nhé.

 

2. m theo nhóm từ 6-8 người. Mỗi học sinh chọn một trong những nhóm

câu hỏi khảo sátsau

zSurvey on favourite actors (Khảo sát về diễn viên yêu thích) (1) Who do you think is the best actor?

Bạn nghĩ ai là nam diễn viên hay nhất? (2) Who do you think is the best actress?

Bạn nghĩ ai là nữ diễn viên hay nhất?

Survey on the best films (Khảo sát về những phim hay nhất) (1) What is the best film you’ve seen recently?

Bộ phim hay nhất mà bạn xem gần đây là gì? (2) Who did it star?

Ai đóng phim đó? Survey on action films (Khảo sát về phim hành động) (1) Do you enjoy action films?

Bạn thích phim hành động không (2) Is it OK for young kids to see violence on TV?

Trẻ em nhỏ xem cảnh bạo lực trên ti vi có được không?

Survey on cartoons (Khảo t về phim hoạt hình) (1) Do you like to watch cartoons?

Bạn có thích xem phim hoạt hình không? (2) Who is your favourite character?

Ai là nhân vật yêu thích của bạn? 3. Làm những ghi chú cho kết quả của bạn. (Học sinh tự khảo sát và cho kết

quả cuối cùng) 4. Tham gia một nm khác. Báo cáo kết quả của bạn cho những thành viên

nhóm đó. . .

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa