Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skills 2

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 7 lớp 7: Skills 2  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 7 | Soạn anh unit 7lớp 7: Skills 2  | Tài Liệu Chùa

 

Listening (Nghe)

TRAFFIC PROBLEMS IN BIG CITIES

(Những vấn đề giao thông ở những thành phố lớn)

Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ bức hình này đã được chụp ở đâu? Tại sao nó đặc biệt?

I think this picture was taken in Brazil. It was a long traffic jam.

Tôi nghĩ bức hình này được chụp ở Braxin, Nó kẹt xe một hàng dài.

Nhìn vào tựa đề sau và kim tra những câu trả lời của bạn

RECORD BREAKING JAM! (Kẹt xe phá kỉ lục!)

Hôm qua, Braxin đã có một sự kẹt xe hàng dài nhất trên thế giới ở thành phố lớn nhất Braxin. Nó dài 295 km.

Bây giờ nghe bài văn và chọn câu trả lời chính xác

B

C

A

C.

São Paulo ở Braxin có những vụ kẹt xe tệ nhất.

Những thành phố lớn thường bị kẹt xe vào giờ cao điểm.

Nguyên nhân chính của vấn đề này là việc dân số tăng.

Theo đoạn văn, nhiều người sử dụng đường bộ không tuân theo luật giao thông.

 

Writing (Việt)

4. Đánh dấu chọn o những vấn đề giao thông trong những thành phố lớn Việt Nam Đánh dấu chọn hình 1, 2, 3, 4, 6. 1.

quá nhiều người sử dụng đường bộ.

One of the traffic problems in our big cities is that there are too man people using the roads.

Một trong những vấn đề giao thông những thành phố lớn của chúng ta là quá nhiều người sử dụng đường bộ.

Có quá nhiều phương tiện xe cộ.

There are too many vehicles on the roads.

Có quá nhiều phương tiện xe cộ trên đường.

 

3. Đường chật hẹp và lầy lội

Many roads are narrow and bumpy.

Nhiều con đưng chật hẹp và lầy lội.

Tai nạn giao thông hàng ngày

There are traffic accidents everyday

Có tai nạn giao thông hàng ngày.

Những người trẻ lái xe đạp thật nguy hiểm

Many young people ride their bikes dangerously.

Nhiều người trẻ lái xe đạp thật nguy hiểm.

Viết một đoạn văn về những vấn đề kẹt xe nơi bạn sống hoặc trong một thị trn hoặc một thành phmà bạn biết. Sử dụng những gợi ý bên trên và dàn ý bên dưới

Ho Chi Minh city has many traffic problems. There are so many vehicles on the streets. Many traffic users don’t obey the traffic rules. They drive dangerously. Moreover, the streets are very narrow and bad. They are easily flooded when it rains so heavily.As a result, there are traffic accidents every day in this city.

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều vấn đề về giao thông. Có quá nhiều phương tiện giao thông trên những con đường. Có nhiều người tham gia giao thông không tuân thủ luật giao thông. Họ lái xe rất nguy hiểm. Hơn nữa, những con đường rất hẹp và tệ. Chúng thường dễ bị ngập khi mưa lớn. Kết quả là có nhiều tai nn giao thông xảy ra hàng ngày trong thành phố.

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa