Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skills 1

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 7 lớp 7: Skills 1  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 7 | Soạn anh unit 7 lớp 7: Skills 1  | Tài Liệu Chùa

 

Reading (Đọc)

1. Nhìn vào tranh. Bạn thể thấy điều nguy hiểm không?

Traffic jam (kẹt xe)

2. Bây giờ ni những từ này để làm tnh những cụm từ quen thuộc

g traffic jam (kẹt xe)

2. d zebra crossing (vạch kẻ đường cho người đi bộ)

3. b road users (người sử dụng đường b)

4. c driving license (giấy phép lái xe)

5. a speed limit giới hạn tốc đ)

6. h railway station (nhà ga xe lửa)

7. f train ticket (vé xe lửa)

e means of transport (phương tiện giao thông)

Bạn có thể thy những cái này trong hình 1 không?

road users (người sử dụng đường bộ), means of transport (phương tiện giao thông)

3. Trả lời những câu hỏi sau đây

Khi bạn là người sử dụng phương tiện đường bộ, bạn không nên làm gì?

  You shouldn’t talk and laugh loudly, look back, go in a red light…

 Bạn không nên nói và cười lớn, nhìn phía sau, vượt đèn đỏ…

Đọc bài sau và làm những bài tp bên dưới

ROAD SAFETY (AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ)

Có vài luật về an toàn đường bộ. Thật quan trọng để tuân theo những luật này khi bạn sử dụng đường bộ.

Người đi bộ

Luôn luôn nhìn cẩn thận khi đi.

2. Sử dụng vỉa hè hoặc đường đi bộ.

Đi bộ dọc đường ở vạch kẻ đường cho người đi bộ.

Chờ đèn giao thông chuyển sang màu xanh trước khi băng qua đường.

Mặc quần áo trắng hoặc màu nhạt ở trong tối.

Tài xế

Luôn thắt dây an toàn khi lái xe.

Không lái xe nếu bạn cảm thấy mệt hoặc sau khi uống rượu.

Không đậu xe ở trước vạch dành cho người đi bộ.

Nghiêm túc tuân theo tín hiệu giao thông.

Ngưi đi xe đạp và xe máy

1. Luôn luôn giữ hai tay ở trên tay cầm.

Luôn luôn đi nón bảo hiểm khi bạn lái xe máy.

Đưa ra tín hiệu trước khi bạn rẽ trái hoặc phải.

Sử dụng đèn trước và sau vào ban đêm.

Không chở theo một hành khách ngồi trước bạn.

Trả lời những câu hỏi sau 1. Bạn nên băng qua đường ở đâu?

We should cross the street at the zebra crossing.

Chúng ta nên băng qua đường ở vạch kẻ đường cho người đi bộ. 2. Một người luôn phải làm gì khi anh y/cô y lái xe? He/she must always fasten the seatbelt.

Anh ấy/cô ấy phải luôn thắt dây an toàn.

Một người lái xe sau khi uống rượu có nên không? Tại sao và tại sao không?

No, he/she shouldn’t. Because it is very dangerous. He/she may cause an accident.

Không, anh ấy/cô ấy không nên. Bởi vì rất nguy hiểm. Anh ấy/cô ấy có thể gây tai nạn.

Bạn phải làm gì trước khi bạn rẽ trái hoc phải trong khi lái xe hơi hoặc lái xe máy?

We must give a signal.

Bạn nên đưa ra tín hiệu.

Tại sao khách bộ hành (người đi bộ) nên mặc quần áo màu sáng trong bóng tối?      Because other road users can see them clearly and avoid crashing into them.

Bởi vì những người sử dụng đường bộ khác có thể thấy họ rõ ràng và tránh đâm vào họ.

Speaking (Nói)

6. Khảo sát trong lớp.

Hỏi bạn học câu hỏi sau

How do you go to school every day? Bạn đến trường học hàng ngày bằng gì? Sau đó lập một danh sách những phương tiện giao thông mà được sử dụng nhiều nhất và được sử dụng ít nhất

Đọc các câu sau đây. Làm theo nhóm, thảo luận với những người sử dụng đường bộ an toàn và những người có những hành động nguy hiểm. Đưa ra lý do.

Hoàng đang đạp xe đạp và anh ấy đang đội mũ bảo hiểm.

Safe (an toàn)

    2. Ông Linh rất mệt. Ông ấy đang lái xe hơi về nhà rất nhanh.

Dangerous (nguy hiểm)

Bà Sumito đang lái xe chỉ 200 mét nhưng bà ấy đang thắt dây an toàn. Safe (an toàn)

Ông Lee đang đưa con gái ông ấy đến trường bằng xe máy. Cô ấy ngồi phía trước ông ấy.

Dangerous (Nguy hiểm)

Có một vỉa hè nhưng Nam đang đi bộ ở phần đường phía trước vạch dài cho người đi bộ.

Dangerous (Nguy hiểm)

Michelle đang đạp xe đến trường và cô ấy đang vẫy tay với bạn cô ấy.

Dangerous (Nguy hiểm)

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa