Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

A closer look 2

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 7 lớp 7: A closer look 2  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 7 | Soạn anh unit 7 lớp 7: A closer look 2  | Tài Liệu Chùa

 

Grammar (Ngữ pháp)

Viết những câu với It. Sử dụng những gợi ý này

Ví dụ: 1. It is about 500 meters from my house to the nearest shop.

Ntôi cách cửa hàng gần nhất khoảng 500 mét.

It is about 700 meters from my house to Youth Club.

Nhà tôi ch câu lạc bộ Thanh niên khoảng 700 mét. 3. It is about 5 kms from my home village to the nearest town.

Làng quê tôi cách thị trấn gần nhất khoảng 5km.

It is about 120 km from Ho Chi Minh City to Vung Tau.

Thành Phố Hồ Chí Minh cách Vũng Tàu khoảng 120km.

5. It is about 384.400kms from the Earth to the Moon.

Trái đất cách Mặt trăng khoảng 384.400 km

It is not very far from Ha Noi to Noi Bai Airport. Từ Hà Nội đến sân bay Nội Bài không quá xa.

 

2. Làm theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về khoảng cách ở khu phố

của bạn

Ví dụ:

A: How far is it from your house to school?

Từ nhà bạn đến trường bao xa? B: It’s about a kilometer.

Khoảng 1 m.

A: How far is it from your house to open-air market?

Từ nhà bạn đến chợ trời bao xa?

B: It’s about 2 kilometers.

Khoảng 2 km. \

A: How far is it from your house to the supermarket?

B: It’s about 2 kms.

Khoảng 2 km.

A: How far is it from your school to the playground?

Từ trường bạn đến sân chơi bao xa?

B: It’s about 500 meters.

Khoảng 500 mét.

A. How far is it from your house to the river?

Từ nhà bạn đến sng bao xa?

B: It’s about 700 meters.

Khoảng 700 mét.

A: How far is it from the bus station to your village?

Từ trạm xe buýt đến làng của bạn bao xa?

B: It’s about 200 meters.

   Khoảng 200 mét.

Hoàn thành các câu với used to hoặc use to những động từ trong khung bên dưới

Tôi thường đạp xe đạp 3 bánh khi còn nhỏ. (used to ride)

2. Trên đường từng có ít người và xe cộ. (used to be)

Ba tôi từng đi làm bằng xe máy. Bây giờ ông ấy đi xe đạp. (used to go)

Bạn đã từng chơi trốn tìm khi con còn nhỏ không? (Did you use to…)

Cách đây 5 năm, người ở thị trấn này chưa từng cảm thấy lo sợ vì kẹt xe. (did not use to feel)

4. Viết lại các câu sử dụng used to

My mum used to live in a small village when she was a girl,

Mẹ tôi từng sống trong một ngôi làng nhỏ khi bà còn trẻ.

There did not use to be (as) many vehicles on the roads.

Trên đường từng không có quá nhiều xe cộ.

We used to cycle to school two years ago.

Cách đây 2 năm chúng tôi thường đạp xe đến trường.

 

Now there are more traffic accidents than there used to be.

y giờ có nhiều tai nạn giao thông hơn trước đây.

My uncle used to be a bus driver some years ago, but now he has a desk job.

Chú tôi từng là một tài xế xe buýt cách đây vài năm, nhưng bây giờ chú làm ng việc văn phòng.

m theo nhóm. Bạn đã từng làm những việc đó chưa? Hi và trả lời các câu sau

play marbles(chơi bắn bi)

Did you use to play marbles? Bạn đã từng chơi bắn bi chưa?

Yes, I did. (I used to play them with my friends.) Có, tôi đã từng chơi. (Tôi từng chơi với bạn bè.)

play football in the street (chơi đá bóng trên đường)

Did you use to play football in the street? Bạn từng chơi đá bóng trên đường chưa?

No, I didn’t. It’s dangerous to play in the street

Không. Thật nguy hiểm khi chơi trên đưng.

swim in the pond near your house (đi bơi ở hồ gần nhà)

Did you use to swim in the pond near your house? Bn có từng đi bơi ở hgần nhà kng?

No, I didn’t. The pond is very polluted. Chưa, tôi chưa từng. Hỗ đó rất bẩn.

 

ride a tricycle (chạy xe đp 3 bánh)

Did you use to ride a tricycle? Bạn từng chạy xe đạp 3 bánh chưa? Yes, I did. Có, tôi đã từng chạy.

ride a buffalo (cưỡi trêu)

Did you use to ride a buffalo? Bạn từng cưỡi trâu chưa?

No, I didn’t. Chưa, tôi chưa từng.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa