Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skills 2

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 12 lớp 7: Skills 2  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 12 | Soạn anh unit 12 lớp 7: Skills 2  | Tài Liệu Chùa

Listening (Nghe)

Nhìn vào áp phích phim bên dưới. Bạn nghĩ bộ phim nói về gì?

About life in slums.

Về cuộc sống ở khu ổ chuột

2. Nghe đánh giá phim và kiểm tra ý kiến của bạn.

Phim Tỷ phú khu ổ chuột dựa trên một quyển sách được gọi là “Hỏi và đáp” được viết bởi Vikas Swarup. Nó nói về một chàng trai từ một khu ổ chuột Ấn Độ đã thắng được nhiều tiền trong một chương trình trò chơi. Tuy nhiên, những nhà sản xuất của chương trình nghĩ rằng điều đó là không thể cho chàng trai từ khu ổ chuột – “một ổ chuột” quá thông minh. Họ chắc rằng cậu ấy gian lận. Phim có hình ảnh đẹp. Bộ phim đầy tình cảm và nó hấp dẫn những phim mà tôi từng xem. Năm sao!

3. Nghe lần nữa và trả lời các u hỏi

Câu chuyện bắt đầu từ đâu?

The film is based on a book called Q & A.

Phim dựa theo một cuốn sách được gọi là Q & A.

2. Ai là nhân vật chính trong phim? The main character of the film is a boy from an Idian slum.

Nhân vật chính trong phim là một chàng trai từ một khu ổ chuột Ấn Độ.

Điều bất thường gì đã xảy ra với chàng trai trẻ?

He wins a lot of money in an Idian game show.

Anh ấy thắng được nhiều tiền trong một chương trình trò chơi Ấn Độ.

Tại sao những nhà sản xuất nghĩ rằng anh ấy không thông minh? Because he is a boy from the slum.

Bởi vì anh ấy là một chàng trai từ khu ổ chuột.

Người đánh giá nghĩ gì về bộ phim? The film looks beautiful, is full of emotion and is gripping.

Phim đẹp, đầy tình cảm và hấp dẫn

Writing (Viết)

Đọc đoạn văn về khu ổ chuột trong phim Tỷ phú ổ chuột”

Dharavi nằm n Độ. Nó là một trong những khu ổ chuột lớn nhất trên thế giới. Ngày nay, dân số của Dharavi là hơn 1 triệu người. Đó là cao hơn vào năm 1890. Sau đó, Dharavi là một ngôi làng chài với dân số vài ngàn người.

Vào năm 1950 n số khoảng một trăm ngàn người. Ktừ đó, Dharavi ngày càng tăng!

Nhìn vào bảng bên dưới. Nó cho thấy dân số thay đổi ở Thành phố Hồ Chí Minh hơn 300 năm qua. Viết một đoạn văn ngắn miêu tả những thay đổi. Sử dụng đoạn văn trong phần 4 để giúp bạn

Dân số tăng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ho Chi Minh city is in the South of Vietnam. It’s the biggest city of Vietnam. Today, the population is over 7 million people. It is bigger than in 1979. The population was just about 3 million people in 1979. It increases double.

Thành phố Hồ Chí Minh nằm miền Nam Việt Nam. Nó là thành phố lớn nhất Việt Nam. Ngày nay, dân số hơn 7 triệu người. Nó lớn hơn vào năm 1979. Dân số chỉ khoảng 3 triệu người vào năm 1979. Nó đã tăng lên gấp đôi.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa