Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skills 1

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 8 lớp 7: Project  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 8 | Soạn anh unit 8 lớp 7: Project  | Tài Liệu Chùa

Reading (Đọc)

Nhìn vào danh sách những thành phố bên dưới. Thành phố nào bạn nghĩ có dân số lớn nhất? Chia sẻ ý kiến của bạn Tokyo

A: Tôi nghĩ London là thành phố lớn nhất phải không?

B: Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ Tokyo là lớn nhất.

2. Đọc đoạn văn bên dưới và kiểm tra câu trả lời của bạn

Tokyo 2. Shanghai 3. Jakarta 4. Manila 5. London

Đọc đoạn văn lần nữa. Chọn tựa đề chính xác cho mỗi đoạn

Sự nổi lên của siêu đô thị

1- B Sự bùng nổ dân số

Cơ hội là bạn đang đc bài này ở một thành phố lớn. Sự tăng trưởng dân số nhanh hơn nhiều so với trước đây và điều đó đặc biệt có thật ở những thành phố như Tokyo và Thượng Hải.

2-D Cái nào lớn nhất?

Người từ miền quê chuyển đến thành phố để tìm việc làm và một mức sống tốt hơn. Những thành phố này quá lớn và được đặt tên là những siêu đô thị. Những siêu đô thị lớn nhất là Tokyo, kế đến là Thượng Hải, Jakarta, Manila. Kế tiếp là London, với một lượng ngưi tương đối nhỏ là 15 triệu người.

3-C Những vấn đề cho người nghèo

Tuy nhiên, cuc sống ở những thành phố không phải luôn tốt hơn. Vô gia cư là vấn đề lớn. Khi người ta không có nhà, họ thường ở trong khu ổ chuột nơi mà y tế nghèo nàn và bệnh tật là những vấn đề.

4-A Những vấn đề cho mọi người.

Những vấn đề ảnh hưởng tới người giàu. Giao thông làm tắc nghẽn các con đường trong nhiều giờ ở những thành phố như Bangkok và Mexico. Ô nhiễm

không khí thật tệ ở vài quc gia đến nỗi mà người ta không muốn ra ngoài.

C  2. A 3.C 4.C 5. B

Dân số thế giới đang tăng nhanh.

Tokyo có dưới 15 triệu người.

Vấn đề ở những thành phố lớn ảnh hưởng tới mọi người. 4. Vài vấn đề mà người nghèo đối mặt ở những thành phố bao gồm không có nhà hoặc sống trong khu ổ chuột.

Khi ô nhiễm không khí nặng, người ta không đi ra ngoài. Speaking (Nói)

5. m theo nhóm. Nhìn vào những nơi bên dưới và thảo luận một số bất lợi người sdụng chúng thể gặp

An overcrowded school

Trường học quá đông

One disadvantage of an overcrowded school is that students don’t have enough space to play in. The healthcare is not good and air pollution could be bad.

Một bất lợi của một ngôi trường quá đông đúc học sinh không đủ không gian để chơi. Y tế không đủ tốt và ô nhiễm không khí có thể xấu.

An overcrowded bus.

Một xe buýt đông đúc

One disadvantage of an overcrowded bus is that people dont have enough seats. The bus will be so uncomfortable.

Một bất lợi của xe buýt là quá đông, người ta không đủ chỗ ngồi. Xe buýt thì không thoải mái.

An overcrowded block of flats.

Một dãy căn hộ quá đông.

One disadvantage of an overcrowded block of flats is that the place will be noisy. The atmosphere is not fresh.

Một bất lợi ca một dãy căn hộ quá đông đúc là nơi đó sẽ ồn ào. Không khí không trong lành.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa