Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 12 lớp 7: Project  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 12 | Soạn anh unit 12 lớp 7: Project  | Tài Liệu Chùa

THE WOLRD WE LIVE IN (THẾ GIỚI CHÚNG TA SỐNG) Chia lớp thành những nhóm 4 hoặc 5 người.

Mỗi nhóm tìm những nơi ít dân số.

Ghi chú vài điều về nơi đó:

+ nơi đó như thế nào

+ cuc sống ở đó như thế nào

+ nguyên nhân của việc dân số ít.

Monaco

The life is simple but there are many people from over the world visit it.

Cuộc sống giản đơn nhưng nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đến thăm viếng nó.

This is a small country.

Nó là một đất nước nhỏ.

Sweden

It’s a peaceful country. Nó là một quốc gia yên bình.

People have the good life and the marriage rate there is low.

Người ta có cuộc sống tốt và tỉ lệ kết luôn ở đó không cao.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa