Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

A Closer look 2

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 12 lớp 7: A Closer look 2  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 12 | Soạn anh unit 12 lớp 7: A Closer look 2  | Tài Liệu Chùa

Grammar (Ngữ pháp) So nh những ợng từ: more, less, fewer

Đọc những câu sau

Trẻ em trong khu chut nhiều bệnh hơn những đứa trẻ những khu vực giàu .

Miền quê có ít vấn đề hơn một thành phố lớn. 2. a) Đọc những thông tin về hai thành phố lớn

Brumba

Mật độ dân số: 4.500 người trên 1 ki-lô-mét vuông.

Chỗ ở: 57% ở những khu ổ chuột.

Thu nhập bình quân: 4$/ngày Đủ thức ăn: 45% dân số

Trẻ em hơn 10 tuổi đi học: 71%

Crystal

Mật độ dân số: 928 người trên 1 ki-lô-mét vuông

Chỗ ở: 3% ở những khu ổ chuột

Thu nhập bình quân: 66$/ngày

Đủ thức ăn: 98% dân số .

Trẻ em hơn 10 tuổi đến trường: 98%

b) Đọc những so sánh của hai thành phố và quyết định xem chúng đúng không. Nếu cng không đúng, hãy sửa lại

Ở Brumba, có nhiều người hơn trên một ki-lô-mét vuông. (correct)

Ở Brumba, ít người hơn sống trong khu ổ chuột. (incorrect)

In Brumba, more people live in slums.

Ở Brumba nhiều người hơn sống trong khu ổ chuột. Người ở Crystal kiếm ít tiền hơn mỗi ngày. (incorrect)

People in Crystal earn more per day.

Người Ở Crystal kiếm nhiều tiền hơn mỗi ngày. Nhiều người hơn ở Crystal có đủ thức ăn, (correct)

Ở Brumba, ít trẻ em hơn 10 tuổi đến trường. (correct) 3. Điền các câu với nhiều hơn, ít hơn hoặc ít hơn

more 2. more 3. more 4. fewer 5. fewer

Tháng Hai có nhiều ngày hơn tháng Giêng.

Dân số quá đông đang gây ra nhiều vấn đề hơn chúng ta tưởng tượng.

Những thành phố lớn chịu ô nhiễm nhiều hơn vùng quê.

Một giáo viên cần ít calo hơn một nông dân.

Một đứa trẻ khỏe mạnh cần ít sự chăm sóc hơn một đứa trẻ bị bệnh.

 

Kiểm tra nếu những câu hỏi đuôi đúng. Nếu chúng không đúng, hãy sửa lại

Bạn sống ở miền quê phải không? (incorrect)

→ don’t you?

2. Sự nhập cư gây nên tình trạng quá đông dân ở những lớn phải không? (incorrect)

→ doesn’t it

Thành phố sẽ phải tìm một giải pháp để giảm kẹt xe phải không? (correct)

Cuộc sống của người ta ở những thành phố quá đông dân đang ngày càng khó khăn phải không? (correct)

Tỉ lệ tử thấp là một lý do làm cho dân số tăng phải không? (incorrect)

→ isn’t it?

Những con đường hợp này không thể hỗ trợ giao thông thêm phải không? (incorrect)

→ can they?

Chọn một trong những u hỏi đuôi trong khung để điền vào mỗi khoảng trống trong bài phỏng vấn (1) don’t they

(2) isn’t it

(3) can’t we

(4) is it

Người phỏng vấn: Những nơi quá đông đúc có nhiều vấn đề phải không?

Khách mời: Đúng vậy. Kẹt xe, ô nhiễm. Ôn ào… . Người phỏng vấn: Kẹt xe là vấn đề nghiêm trọng nhất phải không?

Khách mời: Không hẳn. Chúng ta có thể thấy những người vô gia cư ở nhiều nơi trong các thành phố lớn phải không? Thành phố không thể xây dựng đủ nhà cửa cho tất cả người dân của nó.

Người phỏng vn. Vì vậy họ sống bất kỳ nơi đâu, dưới gầm cầu, trong nhà hoang…

Khách mời: Đúng vậy, và vài người trong số họ trở thành tội phạm.

Người phỏng vấn: Sự thiếu chỗ ở không dễ dàng giải quyết được phải không?

Khách mời: Không.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa