Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skills 1

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 11 lớp 7: Skills 1 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 11 | Soạn anh unit 11 lớp 7: Skills 1  | Tài Liệu Chùa

Reading (Đọc)

Nhìn vào những bức hình bên ới. Bạn nghĩ mối liên kết giữa chúng là gì?

Means of transport (phương tiện di chuyển)

2. Đọc đoạn n bên dưới và tìm tên của những phát minh giao thông.

Có nhiều phát minh giao thông thú vị. Vài cái trở nên phổ biến, nhưng những cái khác thì không! Những loại xe hai bánh lơ lửng nổi trên mặt đất. Nó di chuyển với tốc độ 30km trên giờ. Nhưng nó không phổ biến. Bởi có lẽ vì nó quá đắt. Nói riêng thì tôi nghĩ nó quá cứng đđậu được! ! Xe một bánh là xe đạp chỉ có một bánh. Người lái ngồi bên trong bánh xe và bàn đạp để đi về phía trước. Nó có một vấn đề chính-nó có thể rơi rất dễ dàng. Tôi nghĩ nó trông hơi kỳ lạ. Segway là một thành công. Nó là phương tiện 2 bánh xe. Người lái kéo tay cầm để quay lùi hoặc đẩy nó về trước. Nó không phổ biến như người sáng chế mong đợi nhưng bạn có thể thấy một cái trong sân bay hoặc trong bãi đậu xe. Tôi đoán là nó thuận tiện và xanh để đi du lịch. Phát minh mới nào chúng ta sẽ sử dụng trong tương lai? Phát minh nào chúng ta sẽ không sử dụng? Thật khó biết!

Bạn có thể tìm được những từ trong bài văn để nối những định nghĩa bên dưới?

a new creation – invention

not to become popular – flop

strange or unusual – weird

Trả lời những câu hỏi sau.

Những phát minh nào phổ biến nht?

The Segway.

Tại sao nhiều người sử dụng xe hover scooter?

Maybe because a personal hover scooter is expensive,and it may be difficult to park.

Có lẽ bởi vì một xe hover scooter đắt tiền, và có lẽ nó khó đậu xe.

Phương tiện nào người viết nghĩ là kỳ lạ?

Monowheel (xe mt bánh)

Phương tiện nào thân thiện với sinh thái?

Segway

 

Speaking (Nói)

Đọc bài văn lần nữa. Câu nào là sự việc? Câu nào là ý kiến người viết?

Đt cng vào khung Fact (sự việc) hoc Opinion (ý kiến)

Fact (Sviệc)

Nó đi khoảng 30 km trên giờ. Nó có một vấn đề lớn – nó có thể té dễ dàng. Người lái kéo tay cần để lùi lại hoặc đẩy nó để đi về phía trước.

Opinion (Ý kiến)

Có lẽ đó là bởi vì nó quá đắt.

Theo ý kiến tôi, nó thật khó đậu xe!

Tôi cũng nghĩ nó trông khá kì lạ.

Làm theo cặp, nói về phương tiện giao thông bên dưới. Sử dụng hỗn hp | những sự vic hoặc lựa chọn

Hồ sơ sự việc Tên: Sinclair C5 Miêu tả: 3 bánh xe, nhỏ, năng lượng điện Tại sao không nổi tiếng: tệ trong mưa, thời tiết lạnh, chậm, không an toàn. A: How do you know about Sinclair C5?

Bạn biết gì về Sinclair C5?

B: Yes, I know. But I don’t like it very much.

Vâng, tôi biết. Nhưng tôi không thích nó lắm.

A: Oh, I really like it. It’s small with 3 wheels and uses electric energy.

, mình thật sự thích nó. Nó nhỏ với 3 bánh xe và dùng điện.

B: But it is bad in rain and cold weather. And it’s slow and not safe.

Nhưng nó thật tệ trong mưa và thời tiết lạnh. Và nó chậm và không an toàn

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa