Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 11 lớp 7: Project  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 11 | Soạn anh unit 11 lớp 7: Project  | Tài Liệu Chùa

OUR OWN FUTURE TRANSPORT PHƯƠNG TIỆN TƯƠNG LAI CỦA RIÊNG CHÚNG TA

Làm theo nhóm, suy nghĩ những ý kiến cho phương tiện tương lai của bạn. Nghĩ về những điều sau:

Nó đi đâu? Nó bay, nổi, lái hay làm gì khác không?

High-speed train will go around the city. It is driverless train.

Tàu lửa cao tốc sẽ đi vòng quanh thành phố. Nó là tàu không người lái.

Nó đi như thế nào? Bạn có đạp nó không? Hay nó bằng điện? Nó bằng năng lượng mặt trời hay gió?

It will drive around the city. It uses electricity and is solar-powered.

Nó sẽ lái quanh thành phố. Nó sử dụng điện và được làm bằng điện mt trời.

Ai lái nó? Nó là tàu không người lái phải không? It’s driverless. Nó là tàu không người lái. Nó trông như thế nào?

It’s like an airplane without wings.

Nó trông như một máy bay nhưng không có cánh. Lợi ích của nó là gì?

It helps people to travel faster and safer.

Nó giúp người ta đi nhanh hơn và an toàn hơn.

Thiết kế mt bài nói về phương tiện tương lai với các nhóm bạn. In the future, there will be high-speed trains. The train will go around the city. It‘s driverless train. It will be electric and solar-powered. It will look like an airplane without wings. It will help people to travel faster and safer.

Trong tương lai sẽ có tàu cao tốc. Tàu sẽ đi vòng quanh thành phố. Nó là tàu không người lái. Nó sẽ sử dụng điện và năng lượng mặt trời. Nó trông như một

y bay không cánh. Nó sẽ giúp người ta đi nhanh hơn an toàn hơn.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa