Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Looking back

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 11 lớp 7: Looking back  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 11 | Soạn anh unit 11 lớp 7: Looking back  | Tài Liệu Chùa

Vocabulary (Từ vựng)

Sử dụng gợi ý trong hai bức tranh để tạo ra một cụm từ

a) Environmentally-friendly helicopter: trực thăng thân thiện với môi trường

b) Solar-power taxi: taxi điện mặt trời

c) Driverless plane: máy bay không người lái

d) Space car: xe hơi không gian

e) Underwater bus: xe buýt dưới ớc

Hoàn tnh bảng này

 

Động từ (ride…) Năng lượng được dùng (mặt trời…) Những đặc điểm (thông minh, bay…)
bicycle ride, pedal wind-powered automated, high speed
car drive water-powerless flying, driveless
train drive solar- powerless underwater, supersonic
airplane fly, drive solar-powered driveless

 

Grammar (Ngữ pháp)

3. Thay đổi những đại từ nhân xưng trong ngoặc p thành những đại tshữu

 

(1) mine

(2) yours

(3) theirs

(4) hers

Xe đạp này là của tôi. Nó đậu cạnh xe của bạn. Phương và Dung ở trường hôm nay phải không? Tôi không thể thấy xe của họ. Tôi thật sự thích xe đạp của Anna. Tôi ước gì có được xe của cô ấy.

4. Nhìn vào thông tin về cái ống đạp trên khôn Sau đó viết một i miêu tả về phương tiện này sử dụng will và won’t

Skycycling tubes will be easy to drive. They will be slow. They will be healthy and environmentally-friendly.

Ống đạp trên không sẽ dễ lái. Chúng chậm. Chúng sẽ tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Skycycling tubes won’t be driverless. They won’t be cheap. They won’t travel at high speeds.

Ống đạp trên không sẽ không có ngưi lái. Chúng sẽ không rẻ. Chúng sẽ không đi được tốc độ cao.

Communication (Giao tiếp)

Nối các câu trong phần A với những câu trong phần B

1-c Will we travel in driverless cars in the future?

Chúng ta sđi bằng xe không người lái trong tương lai phải không?

I don’t know. Perhaps we won’t travel in driverless cars in the future.

Tôi không biết. Có lẽ chúng ta sẽ không đi bằng xe không người lái trong

tương lai.

2-e Will we have high speed trains in the next five years?

Chúng ta sẽ có tàu cao tốc trong 5 năm tới phải không?

Yes, maybe they will.

Đúng thế, có lẽ thế.

3-b I think we will have electric taxis very soon.

Tôi nghĩ cng ta sẽ có taxi điện sớm.

Oh, I think we won’t have them until the year 2030.

tôi nghĩ chúng ta sẽ không có chúng cho đến năm 2030.

4-a Will the Segway be environmentally-friendly?

Seguoay sẽ thân thiện với môi trường không?

Yes, of course.

Đúng rồi, dĩ nhiên.

lovely picnic.

Tôi hy vọng nó sẽ là một chuyến đi dã ngoại tuyệt vời. Yes, I just hope it won’t rain. Environmentally-friendly.

Đúng thế mình chỉ hy vọng sẽ không mưa. Thân thiện với môi tờnga

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa