Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Communication

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 11 lớp 7: Communication  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 11 | Soạn anh unit 11 lớp 7: Communication  | Tài Liệu Chùa

Extravocabulary (Từ vựng bổ sung)

metro: xe điện ngầm

skytrain: tàu trên không

gridlocked: tình trạng kẹt xe

PROBLEMS AND SOLUTIONS (NHỮNG VẤN ĐỀ GIẢI PHÁP)

1. Bn có những vấn để giao thông gì? Làm cùng bạn học, thảo luận và lập , một danh sách

traffic jam (kẹt xe);

traffic accident (tai nạn giao thông)

Đc trường hợp và mục báo nói về những vấn đề giao thông Wonderland. Gạch dưới những vấn đề mà bạn có thể tìm được   Wonderland là một thành phố lớn nhất mà không có hệ thống tàu điện ngầm hoặc tàu lửa trên không! Thành phố này có 26 triệu dân, ngày càng tắc nghẽn giao thông. Mỗi ngày có hơn 1000 xe ô tô mới tham gia giao thông. Thành phố đang đối mặt với những vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng. Có ít xe buýt hơn trước và gần 10 triệu xe hơi chạy vào và vòng quanh Wonderland mỗi ngày! Local voice (Tiếng nói địa phương) “Đúng, xe đạp đó là của tôi. Tôi từng lái xe hơi đến chỗ làm. Nhưng nó mất đến 2 giờ! Bây giờ tôi đạp xe đạp. Giao thông quá tệ đến nỗi đạp xe nhanh hơn! Nhưng, xe hơi lại gây ô nhiễm rất nhiều. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai!

Adri Prakoso, Wonderland

Làm theo nhóm, nghĩ về những phương tiện giao thông trong tương lai sẽ giúp người ở Wonderland. Hãy suy nghĩ những ý kiến của bạn bên dưới

SSS (Sky Safety System): hệ thống an toàn trên không Means of transport (Phương tiện giao thông): flying car (xe bay)

What kind of energy will it use?

Nó sẽ sử dụng năng lượng nào?

Solar energy.

Năng lượng mặt trời.

What will it look like?

Nó trông như thế nào?

It looks like normal car.

Nó trông như xe hơi bình thường.

 

What technology will it use?

Nó sẽ sử dụng công nghệ ?

It will use modern technology, SSS, to help people not crash in the sky. Nó sẽ sử dụng công nghệ hiện đại, SSS, để giúp mi người không va chạm vào nhau trên không trung.

Whore can people use it?

Người ta sử dụng nó ở đâu?

People can use it in the sky.

Người ta có thể sử dụng nó trên bầu trời.

How many people can it transport?

Nó có thể vận chuyển bao nhiêu người?

  Most people.

Hầu hết mọi người.

Trình bày những giải pháp cho lớp nghe. Khi bạn nghe những nhóm khác, viết bình luận trong bng

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa