Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

A Closer look 2

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 11 lớp 7: A Closer look 2- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 11 | Soạn anh unit 11 lớp 7: A Closer look 2| Tài Liệu Chùa

Grammar (Ngữ pháp)

 1. Nghe lại phần đàm thoại. Những từ nào mà Phúc, Veronica, Mai sử dụng khi nói về tương lai? Hoàn thành các quy luật trong khung

Mai: Woa! Xe không người lái đã có rồi. Mình thật không thể tin nổi. Veronica: Đúng vậy, chúng trông thật tuyệt! Cái gì kế tiếp đây?

Phúc: Mình chắc là sẽ có xe hơi bay.

Mai: Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ vẫn có kẹt xe… trên trời phải không?

Veronica: Ha ha, đúng thế, có lẽ sẽ có.

Phúc: Không, mình nghĩ họ sẽ có SSS. Nó là một Hệ thống an toàn trên không. Nó sẽ ngăn mọi người khỏi bị va chạm nhau. Nó sẽ giúp họ tránh kẹt xe.

Μαι: Mình thích có một túi bay. Mình sẽ mang nó trên lưng. Nó không chiếm nhiều diện tích và mình sẽ sử dụng túi của mình để bay đi bất kì nơi nào dễ dàng.

Những từ/cụm từ mà Phúc, Veronica, Mai nói về tương lai: will be next, there’ll be, there will be, they will have, I’ll wear

 1. Sắp xếp lại những từ để tạo thành câu

People won’t use flying cars until the year 2050.

Cho đến năm 2050 người ta mới sử dụng xe bay.

Do you think the fuel price will increase next month?

Bạn có nghĩ giá nhiên liệu sẽ tăng vào tháng tới không?

The mail won’t arrive until next week.

Thư sẽ đến vào tuần tới.

I don’t think he will take the new position.

Tôi không nghĩ anh ấy sẽ đảm nhận vị trí mới.

We will use more solar energy in the future.

Chúng ta sử dụng nhiều năng lượng mặt trời hơn trong tương lai.

 1. Minh Đức đang hỏi thầy bói vtương lai anh y. Hãy hoàn thành các câu với hình thức đúng của “will”

Minh Đức: Con sẽ thành công không? (1. Will I be)

Thầy bói: Đúng vậy, con sẽ là một người thành công. (2. will be)

Minh Đức: Con sẽ hạnh phúc không? (3. Will I be)

Thầy bói: Có, con sẽ hạnh phúc. (4. will be)

Minh Đức: Con sẽ nổi tiếng chứ? (5. will I be)

Thầy bói: Không, con không quá nổi tiếng. (6. won’t be). Nhưng con sẽ đi du lịch nhiều. (7. wil travel)

Minh Đức: Ồ, thật hay!

 1. Hoàn thành các câu với đại từ sở hữu. Nhìn vào ví dụ
 2. Đây là máy tính của Thu và Mon.

This computer is theirs.

2, Xe đạp của tôi u đen.

The black bike is mine.

 1. Đây là giày của anh ấy.

These shoes are his.

 1. Đây là mèo của Veronica.

The cat is Veronica’s.

 1. Đó là bức tranh của chúng tôi.

The picture is ours.

 1. Trò chơi: Bây giờ, chọn bất kỳ 5 điều mà bạn có thể thấy trong lớp học. Tạo thành cầu về chúng
 2. The tables are the students”. Những cái bàn là của học sinh.
 3. The board is ours, Bảng là của chúng ta.
 4. 3. The chairs are the students. Ghế là của học sinh.
 5. The ruler is the teachers. Cây thước này là của giáo viên.

5. This bag is mine. Túi này là của tôi.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa